Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Archiv výběrových řízení

 

Cenová nabídka - nákup 20 PC sestav

Výzva k podání cenové nabídky na dodávku náhradního zdroje k výtahům v objektu Jedličkova ústavu a škol

Opravy podlahových krytin  +  (Čestné prohlášení)

Malování a nátěry interéru   +  (Čestné prohlášení)

Dodávka 150ks OfficeProPlus 2016 SNGL MVL
Dodávka 400ks CAL licencí počítačové sítě JÚŠ
Dodávka antivirového zabezpečení počítačové sítě JÚŠ
Dodávka 18ks monitorů k počítačům
Dodávka 18ks počítačových sestav s monitorem

Nákup konvektomatu do školní kuchyně  

Rekonstrukce příček v prostorách šaten a sociá|niho zařízeni v prostoru bazénu  

Rekonstrukce technologického zařízení rehabilitačního bazénu a
Čestné prohlášení-kvalifikace  

Nákup UV zařízeni pro technologii vířivého bazénu

Výměna vstupních automatických dveří domova mládeže TAP

Rekonstrukce expanzního zařízení plynové kotelny

Rekonstrukce věže s výměnou a doplněním stavebních prvků na budově domova mládeže JÚŠ

Částečné zateplení rehab. bazénu a výměna oken

Rekonstrukce kuchyně

Oprava venkovních styků s domem na RZ Buková

Úprava regulace na solárním systému a propojení s topným systémem v objektu RZ Buková

Rekonstrukce elektroinstalace osobních výtahů v budově školy JÚŠ

Výměna části povrchu dvorní části v objektu SB

Dodávka 20ks PC do počítačové učebny

Dodávka kombinovaného velkokuchyňského sporáku pro RZ Buková

Rekonstrukce kanalizace RZ Buková - statek

Rekonstrukce ohřevu TUV v budově domova mládeže TOP F

Úprava povrchu dětského hřiště

Vertikální ztužení nosných sloupů střechy rehabilitačního bazénu

Síťové propojení objektu DT s ostatními objekty JÚŠ

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově domova mládeže JÚŠ – 2. etapa

Pojízdný elektrický vakový zvedák

Zařízení na likvidací použitých hygienických nádob z celulózy

Plynová výklopná pánev

Oprava vířivky

Oprava izolace bazénového tělesa vířivky Rehabilitačního bazénu JÚŠ

Oprava střechy Rehabilitačního bazénu JÚŠ

Oprava – výměna komponentů 4 ks výtahů v budovách JÚŠ

Rekonstrukce kuchyně RZ Buková

Pojízdný výškově nastavitelný vakový zvedák

Rekonstrukce kotelny v budově škol JÚŠ – 2. etapa  a  Položkový rozpočet

Položení tartanové dráhy u školního hřiště JÚŠ

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově DM JÚŠ – 1. etapa  (REKAPITULACE ROZPOČTU)

Instalace automatických posuvných dveří a portálu

Rekonstrukce výtahové plošiny

Výměna výtahu v budově  JÚŠ

Rekonstrukce výtahové plošiny v DT v objektu JÚŠ
poslední aktualizace 30.10.2017

nahoru