Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

týmová práce

Každý žák, student má svůj tým odborných pracovníků.

Tým tvoří třídní učitel, vychovatel, fyzioterapeut, ergoterapeut, podle potřeby další odborníci a patří k němu i rodiče, student.

Úkolem týmu je:

 • rozumět situaci žáka a jeho rodiny, znát specifické potřeby žáka, vědět proč do Jedle nastoupil
 • navrhnout vhodné rehabilitační a vzdělávací postupy, cvičení, terapie, 
 • rozhodnout o tom, co je naléhavé a důležité, na co se zaměřit nejdříve, na co posléze
 • pomáhat zajišťovat speciální kompenzační pomůcky

Každý tým má svého koordinátora. Tím je buď:

 • třídní učitel (u žáků, kteří dochází denně), za jeho práci je zodpovědný ředitel škol. 
 • nebo vychovatel (u žáků, kteří zde bydlí celý týden), za jejich práci je odpovědný vedoucí Domova dětí, respektive Domova mládeže. 
 • občas ergoterapeut, za její práci je zodpovědná vedoucí lékařka

Tým se 3-4x ročně schází ke společným poradám. Svolává koordinátor týmu. Dle potřeby se schůzek týmu zúčastňují i další odborníci JÚŠ ( sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog, lingvista aj.)

Koordinátor má u sebe Modré desky se všemi důležitými informacemi, které by měli znát všichni členové týmu i další odborníci.

Přehled o složení týmů mají i sociální pracovnice. Je k dispozici ve vnitřních dokumentech JÚŠ.

Některé u nás často používané termíny:

 • Týmové schůzky – porada několika lidí, které jsou vašemu dítěti nejblíže, několikrát za rok, svolává je koordinátor týmu
 • Komplexní hodnocení – jednou za delší období (za rok i déle) společné setkání všech zúčastněných odborníků a samozřejmě vás o celkovém směřování rehabilitačního programu, o dalších plánech. Svolává a vede je vedoucí lékařka
 • Modré desky – skutečně modrý „šanon“, kde jsou uloženy všechny podstatné informace, zápisy ze schůzek týmů, z komplexních hodnocení. Doplňuje je a opatruj je koordinátor týmu
 • Výroční dopis – souhrnné hodnocení členů týmu, které v několika posledních letech žáci dostávají „k vysvědčení“. Je za něj zodpovědný opět koordinátor týmu.poslední aktualizace 26.02.2010

nahoru
ilustraceilustraceilustrace