Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

projekty a pravidelné aktivity

Mezi pravidelné aktivity rádi řadíme:

  • Abilympiádu ČR pro mládež (květen)
  • Prázdniny na nečisto, neboli Zahradní slavnost (červen)
  • Vánoční trhy na Staráku (prosinec)
  • Šachový turnaj a setkání mládeže z evropských zemí (říjen)

Najdete zde informace o dalších projektech, které uskutečňujeme, nebo na kterých spolupracujeme.

 

Aktuální projekty:

  

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.
 
Cílem projektu u MŠ je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
 
Cílem projektu u ZŠ je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost a cizí jazyky, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Jedličkův ústav 23 - tento projekt je spolufinancován Evropskou unií   


Od února 2017 je naše škola zapojena do projektu „Začlenění metody Feuersteinova instrumentálního obohacování do metod používaných v Jedličkova ústavu a školách“, který realizuje nezisková organizace Charlie Karlín, z.ú.
Cílem projektu je implementace metody Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina do každodenní výuky a tím pomáhat našim žákům v dosahování lepších výsledků a v překonávání školních obtíží. Našim cílem je, aby se každý náš žák mohl maximálně rozvíjet a být úspěšný.
Projekt probíhá za laskavé podpory nadačního fondu The American Jewish Joint Distribution Comitee, Inc. v USA. 

 
poslední aktualizace 22.05.2018

nahoru