Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Program Samostatné bydlení

Program Samostatné bydlení je určen pro mladé dospělé lidi se zdravotním postižením, kteří se chtějí osamostatnit (získat nezávislost na rodině či pobytových zařízeních), a natrénovat si samostatné bydlení. 

V programu probíhá nácvik činností, které jsou k samostatnému bydlení zapotřebí. 

 

Samostatné bydlení - vstup z areálu JÚŠ 1

 

Samostatné bydlení - vstup z ulice Na Topolce 1

Klientům samostatného bydlení je poskytováno bezbariérové ubytování, odborná podpora a v případě potřeby stravování.

Ubytování probíhá na jednolůžkových a dvoulůžkových garsoniérách v areálu Jedličkova ústavu.

Vybavení - koupelna jednogarsonky

Jednogarsonka samostatného bydlení 2

Smyslem programu je získání větší samostatnosti v různých oblastech osobního života a získání větší zodpovědnosti za sebe a své záležitosti. Klient se krom praktických dovedností spojených s chodem domácnosti učí organizovat si svůj čas, plánovat svoje věci a ujasňuje si své směřování do budoucna po skončení Programu.

Do Programu vstupuje klient po důkladném zvážení všech okolností a na své vlastní riziko.
Program není určen k řešení bytové situace klienta.

        

Pohled do jedné z dvougarsonek

Vybavení koupelny - dvougarsonka
Cílová skupina

Program je určen přednostně pro mladé dospělé osoby (18 - 35 let) se zdravotním postižením, které k samostatnému bydlení potřebují bezbariérové prostředí. V případě, že není celá kapacita Programu naplněna, je možno přijmout i osoby s jiným druhem postižení.

Pokud se jedná o klienta, který potřebuje při péči o svou osobu využívat pomoci dalších osob - osobní asistenci, je podmínkou vstupu do programu, aby měl tuto asistenci již před nástupem do Programu smluvně zajištěnou od externí organizace a dokázal si ji sám objednávat a koordinovat. 

Kontraindikací vstupu do Programu je závažné psychiatrické onemocnění, duševní porucha nebo zdravotní stav vyžadující trvalou zdravotní péči, kterou si zájemce není schopen sám zajistit.

Přijímací řízení

Zájemce o vstup do Programu kontaktuje pověřeného pracovníka - Průvodce programem Samostatné bydlení, se kterým si sjednává osobní schůzku.

Na osobní schůzce s Průvodcem je zájemce podrobně informován o průběhu Programu a jsou mu ukázány prostory, kde Program probíhá.

   
 

Pohled do společné kuchyně

 

Pohled do kuchyně - dvougarsonka

 

Zájemce se stává žadatelem o vstup do Programu po odevzdání těchto dokumentů:

  • Žádost o vstup do programu (formulář JÚŠ)
  • Lékařský posudek od praktického lékaře (formulář JÚŠ)
  • aktuální zprávy odborných lékařů (neurolog, ortoped, psychiatr…) mladší 1 roku
  • zprávu z psychologického vyšetření, mladší 1 roku

Program vždy začíná v září daného roku (začátek se shoduje se začátkem školního roku v JÚŠ) a trvá po dobu 10 měsíců.

Žádosti se podávají do konce dubna a o přijetí/nepřijetí je Žadatel informován nejpozději do konce června daného roku. Pokud je v Programu volná kapacita, žádost lze podat v průběhu celého roku.

Odborná podpora

Odborná podpora se skládá z konzultací, které jsou indikované k tomu, aby klienta podporovaly v získávání samostatnosti. Jedná se zejména o ergoterapii a fyzioterapii.

Dle potřeb klienta a kapacity JÚŠ je možno domluvit také jiné konzultace  - psycholog, logoped apod. 
Mimo to probíhají také pravidelné konzultace s Průvodcem. Průvodce je hlavním podpůrným pracovníkem klienta a s klientem sestavuje Plán podpory. Součástí Plánu podpory je také vyhodnocení vhodných konzultací s odborníky JÚŠ.

Klient může s průvodcem nacvičovat zejména tyto dovednosti:
obsluha elektrospotřebičů, nakupování, úklid, vaření, praní a ostatní domácí práce, dále jednání s úřady, vyřizování osobních záležitostí (banka, pošta apod.), finanční plánování, cestování a jiné dle individuálních potřeb klienta.

Průvodce podporuje klienta v plánování a hledání budoucího pracovního uplatnění a bydlení (včetně podání žádostí o byt). Průvodce klienta také informuje o službách a organizacích, které by mu mohly být v jeho situaci prospěšné. Průvodce pomáhá klientovi v sociálním začlenění.

Klienti mohou využívat také nabídku služeb dalších organizací působících v areálu Jedličkova ústavu, např. Asistence o.s., o.s. Borůvka, Sportovní klub a další.

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte průvodkyni programem Samostatné bydlení a Konzultačními pobyty:

Ing. Šárka Vojtíšková
Tel.: 241 083 567, 720 053 459, s.vojtiskova@jus.cz  

 

 

poslední aktualizace 02.09.2019

nahoru