Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Program Samostatné bydlení

Program Samostatné bydlení je určen pro mladé dospělé lidi se zdravotním postižením, kteří se chtějí osamostatnit (získat nezávislost na rodině či pobytových zařízeních) a natrénovat si samostatné bydlení.

Smyslem Programu je získání větší samostatnosti v různých oblastech osobního života a získání větší zodpovědnosti za sebe a své záležitosti. Klient se kromě praktických dovedností spojených s chodem domácnosti učí organizovat si svůj čas, plánovat, ujasňuje si své směřování do budoucna.

Program vždy začíná v září daného roku (shoduje se se začátkem školního roku ve školách JÚŠ) a trvá po dobu 10 kalendářních měsíců, tedy do konce června následujícího roku.

Koho přijímáme:

 • dospělé ve věku 18 – 35 let, kteří mají zdravotní postižení
 • přednostně jsou přijímáni lidé, kteří k samostatnému bydlení potřebují bezbariérové prostředí
 • u klienta, který potřebuje při péči o svou osobu využívat pomoc druhé osoby (osobní asistenci) je podmínkou vstupu do Programu, aby měl již před nástupem do Programu tuto asistenci smluvně zajištěnou od externí organizace a dokázal si ji sám objednávat a koordinovat

Koho nepřijímáme:

 • klienty se závažným psychiatrickým onemocněním
 • klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou zdravotnickou péči, kterou si klient není schopen sám zajistit
 • klienty, kteří jsou studenty prezenční formy studia

Do Programu vstupuje klient po důkladném zvážení všech okolností.
Program Samostatné bydlení není určený k řešení bytové situace.

Postup přijímání:

 • Zájemce o vstup do Programu kontaktuje níže uvedeného pověřeného pracovníka – Průvodce Programem Samostatné bydlení, se kterým si sjedná osobní schůzku.
 • Na schůzce s Průvodcem je podrobně informován o průběhu Programu, prohlédne si prostory, kde Program probíhá, Průvodce předá potřebné formuláře.

Zájemce se stává žadatelem o vstup do Programu po odevzdání těchto dokumentů:

 • Žádost o vstup do Programu (formulář JÚŠ)
 • Lékařský posudek od praktického lékaře (formulář JÚŠ)
 • Aktuální zprávy odborných lékařů (neurolog, ortoped, psychiatr, atd.) – ideálně z posledního roku
 • Zprávu z psychologického vyšetření

Žádosti do Programu (se začátkem od září) se podávají vždy do 31. 5. daného roku. O přijetí/nepřijetí je žadatel informován nejpozději do konce června daného roku. Pokud je v Programu volná kapacita, žádost lze podat v průběhu celého roku.

Odborná podpora

 • pravidelné konzultace s Průvodcem – ten je hlavním podpůrným pracovníkem klienta. Na začátku Programu s klientem sestavuje Plán podpory
 • konzultace, které jsou indikované k podpoře klienta v získávání samostatnosti – zejména jde o ergoterapii a fyzioterapii
 • dle potřeb klienta a kapacity JÚŠ je možné domluvit i jiné konzultace – psycholog, logoped, sociální pracovník, apod.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Průvodkyni programem Samostatné bydlení:

Ing. Šárka Vojtíšková
Tel.: 241 083 567, 720 053 459, s.vojtiskova@jus.cz  

 

 

poslední aktualizace 18.04.2024

nahoru