Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustracebezbariérové školy JÚŠ
projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
pronájmy volných prostor
výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
kontakty
100 let Jedličkova ústavu
fotogalerie
Objednávání jídel
mapa stránek

Praxe v Jedličkově ústavu a školách

Základní informace pro studenty zajímající se o praxi v JÚŠ

Praxe musí mít předem domluvená pravidla, která konkretizují kdo, kdy, z které školy a za jakým účelem bude praxi vykonávat. Podmínkou je písemný závazek mlčenlivosti, který vychází ze Standardu služeb č. 6 – nakládání s osobními daty klientů, a záznam o vstupním školení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Praxe může probíhat na různých úsecích (mimoškolní činnost, rehabilitace, ergoterapie, SPC, ve školách) a koordinaci na daném úseku pak má na starosti příslušný odpovědný pracovník (doporučuji domluvit předem).

V případě praxe ve školách JÚŠ  je optimální navázat kontakt (nejlépe e-mailem) s Mgr. J. Švábem: j.svab@jus.cz a dohodnout podrobnosti.  Praktikant v základní (informativní) praxi kopíruje z velké části rozvrh třídy podle možností zařízení. Student doprovází určené klienty a podle pokynů učitele se účastní veškeré činnosti (plavání, ručních prací, běžného vyučování, exkurzí apod.), Přesně pojmenováno jde o praktickou, motivující, modifikující, komunikační a technickou asistenci. U zkušenějších praktikantů předpokládáme aktivní přístup při hledání odborně zaměřeného využití času za pomoci kooperujícího odborníka. Vždy je upřednostněn zájem klientů. V ideální situaci se pozitivní působení praktikanta shoduje s vhodným směřováním klienta. Vztah by měl být oboustranně přínosný. 

Na praxi je dobré nosit (v Po, Út, Čt, Pá)  plavky, mít psací potřeby na poznámky, je možné mít přezůvky (nevyžadujeme nutně) a vhodné oblečení na ZTV – stačí běžné sportovní (ne boty na podpatku). V areálu máme TaKavárnu, kde se dá v nekuřáckém prostředí koupit občerstvení. Automaty jsou tu pouze výjimečně (na TOP). Kouření je v budovách zakázáno a v areálu velmi omezeno na vyhrazený prostor (je lépe nekouřit – vlastní příklad je nenahraditelný). U vstupu do každé z našich budov najdete recepci, kde Vám poradí s orientací.

 
poslední aktualizace 21.05.2014

nahoru