Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Česká Abilympiáda pro děti a mládež  

 

Nové webové stránky Abilympiády pro děti - http://abiprodeti.cz/

 


    
   

 

Zaměstnávání zdravotně postižených představuje pro všechny státy světa velmi závažný problém. Pro samotné zdravotně postižené pak problém zásadní, protože smysluplné zaměstnání pro ně znamená nejpřirozenější způsob integrace do společnosti.
 Každý stát přistupuje k řešení této problematiky samozřejmě určitým způsobem. Všude a za všech okolností se ale prolínají tři základní faktory: úroveň a stav legislativy, finanční možnosti státu a ochota zaměstnavatelů nalézt takovou práci, která by byla pro vozíčkáře, osoby s poruchami sluchu či zraku i jinak zdravotně postižené vhodná.
První zemí, která se pokusila důsledněji řešit problematiku zaměstnávání zdravotně postižených, bylo Japonsko. V roce 1972 tam vzniklo hnutí, které si jako základní cíl vytklo pomáhat zdravotně postiženým začleňovat se nejpřirozenějším způsobem prací do většinové populace. Protože při práci musí každý člověk vynaložit nějaké schopnosti a dovednosti a protože anglické slovo „ability“ znamená „schopnost“, bylo hnutí pojmenováno „Abilympics movement“ neboli Abilympijské hnutí.
V souvislosti s tímto hnutím spatřily v zemi vycházejícího slunce světlo světa Abilympiády – soutěže pracovních schopností a dovedností zdravotně postižených. Pořadatelství se ujala Japonská asociace pro zaměstnávání postižených. Soutěže se hned od počátku setkaly s velkou podporou organizací ze státního i soukromého sektoru. Zájem vlády o tyto akce vyjádřilo několik ministerstev v čele s ministerstvem práce, která nad nimi převzala záštitu.
Stejnou podporu Abilympijskému hnutí věnuje většina států jihovýchodní Asie kromě Japonska např. Čína, Korejská republika, Singapur nebo Filipíny. Postupně se jeho myšlenky rozšířily do Evropy, Ameriky a Austrálie, na pražské 5. mezinárodní Abilympiádě měla mezi účastníky své zástupce i Afrika. Na evropském kontinentu mezi přední propagátory hnutí patří státy z jeho střední a východní části.
Asi nejpreciznější je v České republice, určité zkušenosti má už také Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakousko, seznamují se s ním v některých postsovětských republikách, například v Litvě
Koordinaci Abilympijského hnutí na mezinárodní úrovni zajišťuje Mezinárodní Abilympijská federace (International Abilympics Federation, IAF). Byla založena v roce 1985 v průběhu 2. mezinárodní Abilympiády, jejímž hostitelem byla Kolumbie. Její vznik znamenal podporu Abilympiád na vysokém stupni a přinesl i pevně stanovená pravidla pro průběh soutěžních disciplín. Sídlo federace je v Tokiu. Od 28. července 2002 je novým předsedou Tadashi Shiiya. V současnosti je jejími členy přes 40 organizací ze tří desítek zemí z Asie, Evropy, Austrálie a Ameriky. Česká Abilympijská asociace se stala členem IAF v roce 1997.
S Abilympijským hnutím je neodmyslitelně spojena také činnost mezinárodní organizace Rehabilitation International, kterou založili ve Spojených státech v roce 1922. Původně se zaměřovala na podporu zdravotně postižených dětí, později svoje aktivity rozšířila i na dospělou populaci.

 

Vedoucí Abilympiády:

Martin Knapp
e-mail: m.knapp@jus.cz  
Tel.: 241 083 216

 

Leden - únor 2017

 
poslední aktualizace 02.10.2019

nahoru