Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

popis sociálních služeb podle 108/2006

Týdenní stacionář  (§ 47)

Cílová skupina: žáci a studenti ve věku od 14 do 35 let, kteří jsou z důvodu svého tělesného a kombinovaného postižení omezeni v sociálním začlenění. Potřebují pomoc, podporu a poskytnutí bezbariérového prostředí, aby se mohli věnovat činnostem odpovídajícím věku, byli v přirozeném kontaktu se svými vrstevníky a plnohodnotně trávili svůj volný čas.

Kapacita: 94 klientů

Popis realizace služby
Služba je poskytována od pondělí do pátku. O klienty pečuje stanovený tým pracovníků, průvodcem službou je klíčový pracovník (tzv. koordinátor týmu). Tým se schází pravidelně nad individuálním plánem klientů. Klienti jsou ubytováni na jednotlivých budovách s ohledem na potřebnou míru podpory, jsou rozděleni do výchovných skupin.
Před nástupem jsou klienti zváni společně s rodinou na adaptační pobyt, kde se seznamují se členy týmu, kteří budou zajišťovat komplexní péči.  V průběhu tohoto pobytu dochází k předání informací o poskytované službě a zkušeností rodiny s potřebnou péčí o klienty.
Získané informace ze setkání s klienty a jejich rodinou jsou základem pro sepsání plánu péče. Plán zahrnuje popis rozsahu pomoci při osobní hygieně a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc a podpora v jednotlivých úkonech zahrnuje i nácvik sebeobsluhy a používání vhodných kompenzačních pomůcek.
Součástí péče o klienty je možnost pravidelné rehabilitace a ergoterapie v rozsahu 1 – 2x týdně. Do rehabilitačního programu je zapojen tým pracovníků, který dbá na pravidelné polohování, vhodný sed, nácvik chůze, zařazování odpočinku nebo naopak aktivizace a cvičení během dne. Klienti jsou vedeni k tomu, aby rehabilitační program znali a v rámci svých možností si ho i koordinovali.
V dopoledních hodinách se klienti účastní vzdělávání, odpolední hodiny tráví s jejich výchovnou skupinou, kde probíhají výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, včetně přípravy na vyučování. Klienti si při nástupu volí jednotlivé kroužky a volnočasové aktivity, dle zájmu se účastní i vícedenních akcí pořádaných JÚŠ. Koordinátor týmu zprostředkovává podporu při řešení osobních témat a náročných situací v životě klientů ve spolupráci s psychologem, lékařem apod.

 

Denní stacionář  (§46)

Kapacita: 110 klientů

Cílová skupina: děti a mladí dospělí s tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením ve věku od 6 do 35 let, kteří se vzdělávají ve školách JÚŠ. Potřebují pomoc, podporu a poskytnutí bezbariérového prostředí, aby se mohli vzdělávat a věnovat činnostem odpovídajícím věku, byli v přirozeném kontaktu se svými vrstevníky.

Popis realizace služby
Služba je poskytována od pondělí do čtvrtka v čase od 8.00 do 17.00, v pátek od 8.00 do 16.00 hodin v pracovní dny školního roku. O klienty pečuje stanovený tým pracovníků, průvodcem službou je klíčový pracovník (tzv. koordinátor týmu). Tým se schází pravidelně nad plánem péče o klienta a rehabilitačním plánem. Plán péče o klienta je sepisován při nástupu klienta do JÚŠ, rehabilitační plán na první schůzce týmu. Koordinátor týmu zprostředkovává podporu při řešení osobních témat a náročných životních situací klientů ve spolupráci s dalšími odborníky v JÚŠ (lékař, psycholog, sociální pracovník apod.)
V dopoledních hodinách se klienti účastní vzdělávání ve školách JÚŠ. Péči o klienty po dobu vzdělávání zajišťují převážně pedagogové, asistenti a zdravotníci. Po ukončení vzdělávání klienty přebírají vychovatelé, kteří pomáhají klientům při obědě a dále zajišťují odpolední výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti. Klienti si z aktuální nabídky a dle možností volí kroužky a zájmové aktivity, dle zájmu se účastní i vícedenních akcí pořádaných JÚŠ.
Součástí péče o klienty je možnost pravidelné rehabilitace a ergoterapie v rozsahu 1 – 2x týdně. Do rehabilitačního programu je zapojen tým pracovníků, který dbá na pravidelné polohování, vhodný sed, nácvik chůze, zařazování odpočinku nebo naopak aktivizace a cvičení během dne. Klienti jsou vedeni k tomu, aby rehabilitační program znali a v rámci svých možností si ho i koordinovali.

 
poslední aktualizace 12.03.2017

nahoru
ilustraceilustraceilustrace