Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Balíček okamžité pomoci Pražanům - 2. kolo

2. kolo
termín podání žádostí do 31. 3. 2024

Vážení žáci, vážení rodiče,

JÚŠ vyhlašuje 2. kolo pro podání žádosti o čerpání finanční podpory z Balíčku okamžité pomoci Pražanům, kterou umožňuje Hlavní město Praha ve školním roce 2023/24.

V případě JÚŠ lze na období od dubna 2024 do června 2024 žádat o prominutí úplaty za:

 • Stravné = obědy v MŠ, ZŠ a SŠ

Žádost může uplatnit pouze žák (resp. zákonný zástupce žáka) s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy, žák – cizinec s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy. Program není určen pro cizince – uprchlíky před válkou na Ukrajině.

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost uvedených údajů stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatele v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit škole.

Kdy a kde žádost podat

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte do 31. 3. 2024 k rukám ředitele JÚŠ, a to prostřednictvím:

 • datové schránky iahzkym
 • poštou doporučeně na adresu ředitelství JÚŠ, V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41
 • osobně v sekretariátu ředitele JÚŠ (v časech po – pá 7.30 – 9.00, st také 12.00 – 14.00)

Žádost, prosíme, označte „Balíček okamžité pomoci Pražanům“

O vyhovění/nevyhovění žádosti vás vyrozumí ředitel JÚŠ do 12, 4. 2024 na základě vyhodnocení daných kritérií a finančních možností, které má škola k dispozici. Vyhovění žádosti není nárokové, proti nevyhovění se nelze odvolat. Není možné žádat o zpětné prominutí.

Ke stažení:

Podmínky pro podání žádosti

Žádost o prominutí úplaty


1. kolo
termín podání žádostí do 30. 11. 2023

Vážení žáci, vážení rodiče,


hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožňuje ve školním roce 2023/2024 čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Školy JÚŠ se do projektu zapojily v rámci úlev za školní výdaje pro rodiny ve finanční tísni.

V případě JÚŠ lze na období od prosince 2023 do června 2024 žádat o prominutí úplaty za:

 • Stravné = obědy v MŠ, ZŠ a SŠ

Žádost může uplatnit pouze žák (resp. zákonný zástupce žáka) s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy, žák – cizinec s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy. Program není určen pro cizince – uprchlíky před válkou na Ukrajině.

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost uvedených údajů stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatele v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit škole.

Kdy a kde žádost podat?

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte do 30. 11. 2023 k rukám ředitele JÚŠ, a to prostřednictvím:

 • datové schránky iahzkym
 • poštou doporučeně na adresu ředitelství JÚŠ, V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41
 • osobně v sekretariátu ředitele JÚŠ (v časech po – pá 7.30 – 9.00, st také 12.00 – 14.00)

Žádost, prosíme, označte „Balíček okamžité pomoci Pražanům“

O vyhovění/nevyhovění žádosti vás vyrozumí ředitel JÚŠ do 8. 12. 2023 na základě vyhodnocení daných kritérií a finančních možností, které má škola k dispozici. Vyhovění žádosti není nárokové, proti nevyhovění se nelze odvolat. Není možné žádat o zpětné prominutí.

Ke stažení:

Podmínky pro podání žádosti

Žádost o prominutí úplaty
poslední aktualizace 12.03.2024

nahoru