Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Vážení žáci, vážení rodiče,


hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožňuje ve školním roce 2023/2024 čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Školy JÚŠ se do projektu zapojily v rámci úlev za školní výdaje pro rodiny ve finanční tísni.

V případě JÚŠ lze na období od prosince 2023 do června 2024 žádat o prominutí úplaty za:

  • Stravné = obědy v MŠ, ZŠ a SŠ

Žádost může uplatnit pouze žák (resp. zákonný zástupce žáka) s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy, žák – cizinec s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy. Program není určen pro cizince – uprchlíky před válkou na Ukrajině.

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost uvedených údajů stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatele v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit škole.

Kdy a kde žádost podat?

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte do 30. 11. 2023 k rukám ředitele JÚŠ, a to prostřednictvím:

  • datové schránky iahzkym
  • poštou doporučeně na adresu ředitelství JÚŠ, V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41
  • osobně v sekretariátu ředitele JÚŠ (v časech po – pá 7.30 – 9.00, st také 12.00 – 14.00)

Žádost, prosíme, označte „Balíček okamžité pomoci Pražanům“

O vyhovění/nevyhovění žádosti vás vyrozumí ředitel JÚŠ do 8. 12. 2023 na základě vyhodnocení daných kritérií a finančních možností, které má škola k dispozici. Vyhovění žádosti není nárokové, proti nevyhovění se nelze odvolat. Není možné žádat o zpětné prominutí.

Ke stažení:

Podmínky pro podání žádosti

Žádost o prominutí úplaty
poslední aktualizace 16.11.2023

nahoru