Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 100, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustracebezbariérové školy JÚŠ
projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
pronájmy volných prostor
výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
kontakty
100 let Jedličkova ústavu
fotogalerie
Objednávání jídel
mapa stránek

dobrovolníci

Nabídka činností pro dobrovolníky v Jedličkově ústavu a školách

Dobrovolníci v JÚŠ pomáhají nejčastěji ve škole jako asistenti učitelům a v domovech mládeže jako dobrovolní vychovatelé. Někteří dobrovolníci pomáhají i v dílnách, v bazénu nebo ve sportovním klubu.

Ve školách potřebujeme:

• Asistence dětem při vyučování
• Pomoc při zdravotní tělesné výchově (bazén)
• Pomoc při zvládání denních činností, pomoc s osobními potřebami
• Přesuny mezi budovami (doprovody na praxe, do dílen, na oběd, fyzioterapii atd.)
• Pomoc pedagogům: přesun učebních pomůcek, pochůzky, drobné administrativní práce

V Domově dětí a mládeže Topolka potřebujeme:

• Přesuny mezi budovami (doprovody do a ze školy)
• Pomoc v době oběda – doprovody dětí, příprava stolů, popř. dopomoc při jídle
• Odpolední programy pro děti, pomoc vychovatelům v přípravě a realizaci činností, vč. výjezdů do města
• Po navázání vztahu s klienty a při zájmu dobrovolníka lze také pomáhat při ranním vstávání nebo večerním ukládání – pomoc při jídle a s osobními potřebami.

V Domově mládeže Tapky potřebujeme:

• Pomoc s přípravou do školy – většinou SŠ, popř. učňové nebo VŠ
• Doučování
• Dopomoc při individuálních volnočasových aktivitách – procházky, nákupy, návštěvy kin nebo divadel
• Pomoc s osobními potřebami

Ve Školním klubu potřebujeme:

• Pomoc v době oběda – doprovody dětí, příprava stolů, příp. dopomoc při jídle (cca od 11.45)
• Pomoc při odpoledních programech pro děti, možnost vedení vlastního zájmového kroužku
• Odpolední programy pro děti, hry
• Doprovod do bazénu, pomoc při plavání ve vodě
• Asistence při výletech, na škole v přírodě

Facebook - Školní klub

V řemeslných dílnách potřebujeme:

• Asistence dětem při jejich práci v dílnách (keramická, textilní, košíkářská a dřevařská)

Ve Sportovním klubu JÚ potřebujeme:

• Asistence při odpoledních trénincích
• Pomocní rozhodčí na turnaje v boccie a curlingu v průběhu roku

V Takavárně potřebujeme: 

• Asistenci osobě s tělesným postižením
• Jedná se o tréninkovou kavárnu našich studentů-absolventů, kteří se zde učí terénní práci s lidmi, servírování a obsluze hostů
• Možnost naučit se připravovat nápoje – káva latté, presso, atd.

Hledáme dobrovolníky i pro pomoc dětem v rodině (komunitní činnost):

• Individuální práce dobrovolníka v rodině dítěte
• Dobrovolník jako společník a kamarád pro volný čas

S platností od ledna 2014 jsou všichni, kteří chtějí vykonávat dobrovolnickou činnost v JÚŠ povinni doložit výpis z rejstříku trestů. 

Pokud máte zájem aktivně využít svůj volný čas a chcete se seznámit s novými lidmi můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolníků:

 

Mgr. Klára Falcová

E-mail:   k.falcova@jus.cz
Telefon:  702 186 935 

 
poslední aktualizace 27.08.2015

nahoru
ilustraceilustraceilustrace