Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Základní údaje Jedličkova ústavu

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ)

Jsme příspěvková organizace zřízená ke dni 1. 7. 1992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/7 ze dne 25.června 1992 - Zakládající Zřizovací listina  - fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání.
Najdete nás na pražském Vyšehradě.  (dát odkaz na mapu)
Důraz klademe na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociálního prostředí.
Naše služby poskytujeme přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují naše bezbariérové školy, bydlí celý týden v našem  týdenním stacionáři nebo se účastní programu samostatného bydlení. Zároveň podporujeme dalších přibližně tři sta žáků, kteří chodí do běžných škol v místě bydliště. 

Součástí organizace jsou:

  • Mateřská škola
  • Základní škola
  • Střední školy
  • Zdravotně rehabilitační pracoviště
  • Týdenní stacionář
  • Speciálně pedagogické centrum
  • Rekreační zařízení Buková
  • další úseky (viz seznam úseků)

Aktuální zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 23/64 ze dne 26.1.2017 a nabyla účinnosti dnem 1.2.2017.
Příspěvek zřizovatele a dotace MPSV a MŠMT tvoří většinu finančních zdrojů.
Finanční dary přijímáme na účet rezervního fondu JÚŠ.
Následné služby (tranzitní program, osobní asistence, individuální finanční podpora, individuální doprava a dal.) zajišťují partnerské organizace označené neformálním souhrnným názvem „Centrum služeb Vyšehrad“.

 

Název 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
Kontaktní poštovní adresa 
Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4/13, 128 41 – Praha 2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4/13, 128 41 – Praha 2
Ředitel
Mgr. Petr Hrubý
Úřední hodiny
7:30 – 15:30 hod
Telefonní čísla 
241 083 233 sekretariát, Kompletní telefonní seznam JÚŠ  
Adresa internetové stránky
http://www.jus.cz//  
Adresa e-podatelny
podatelna@jus.cz  
Datová schránka 
iahzkym 
Další elektronické  adresye-mailové adresy pracovníků jsou tvořeny příjmením bez interpunkce a příponou @jus.cz 
Bankovní spojení PPF banka a.s.
200 125 0000/6000 – běžný účet
200 125 0035/6000 – rezervní účet  (určený pro příjem event. darů) 
IČ 
70 87 31 60 
DIČ 
CZ 70 87 31 60 
Seznam hlavních koncepčních dokumentůŠkolní řád , Školní vzdělávací plán
Aktuální rozpočet  Sociální kapitola
Školská kapitola
Výroční zprávy
Rozbor hospodaření
Žádost  o informaceInformace lze získat na http://www.jus.cz// a na adrese úřadovny v pracovní době
Příjem žádostí a dalších podání Osobně a písemně na adresu úřadovny, elektronicky na podatelnu podatelna@jus.cz
Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu úřadovny (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými platnými právními předpisy dle opravného prostředku.  
Formulářena vyžádání na adrese podatelna@jus.cz
Popisy postupů Přijímací zkoušky
Nejdůležitější používané předpisy Základní legislativa ; Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy  
Vydané právní předpisyŠkolní řád
Pověřenec GDPR
Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 – Praha 8
tel.: 777 291 068
email: consultant@moore-czech.cz  

 

 

Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, včetně vymezení práv subjektů OÚ, jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři sekretariátu ředitele JÚŠ. 

Tento web s cookies nepracuje.

Informace zveřejňované dle § 5 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.442/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V roce 2022 jsme neobdrželi žádné podání, které by po obsahové stránce bylo žádostí podle zákona 106/1999 Sb.

 
poslední aktualizace 19.02.2024

nahoru
ilustraceilustraceilustrace