Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 100, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustracebezbariérové školy JÚŠ
projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
pronájmy volných prostor
výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
kontakty
100 let Jedličkova ústavu
fotogalerie
Objednávání jídel
mapa stránek

Základní údaje Jedličkova ústavu

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ)

Jsme příspěvková organizace zřízena ke dni 1. 7. 1992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/7 ze dne 25. června 1992 - Zakládající Zřizovací listina  - fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Najdete nás na pražském Vyšehradě (mapa a virtuální prohlídka areálu).
Důraz klademe na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociální prostředí. 
Naše služby poskytujeme přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují naše bezbariérové školy, bydlí celý týden v našich domovech nebo chodí do běžných škol v místě bydliště.

Součástí organizace jsou:

  • mateřská škola
  • základní škola
  • střední školy 
  • zdravotně rehabilitační pracoviště
  • domov mládeže 
  • speciálně pedagogické centrum 
  • rekreační zařízení Buková 
  • další úseky (viz organizační schéma, kontakty )

Aktuální zřizovací listina byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 23/64 ze dne 26.1.2017 a nabyla účinnosti dnem 1.2.2017.
Příspěvek zřizovatele a dotace MPSV a MŠMT tvoří většinu finančních zdrojů. Klienti přispívají úhradou na péči, úhradou fakultativních služeb. Finanční dary přijímáme na účet rezervního fondu JÚŠ.
Následné služby (tranzitní program, osobní asistence, finanční podpora, individuální doprava a dal.) zajišťují partnerské organizace sdružené do Centra služeb Vyšehrad.

Zřizovatel:Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2
Plný názevJedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

Sídlo organizace:

Telefon:

Email: 

V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41

241 083 100

jus@jus.cz

Bankovní spojení:PPF banka, Praha 4, Na Strži 65
č. běžného účtu (faktury, ošetřovné, apod.): 2001 25 00 00/6000
č. rezervního účtu (dary):2001 25 00 35/6000

IČO:

DIČ:

70 87 31 60

CZ 70 87 31 60 

Ředitel JÚ:

Mgr. Petr Hrubý

Podatelna:  

V Pevnosti 4, Praha 2

Eva Švehlová - e.svehlova@jus.cz

tel.: 261 225 261 + fax

Aktuální rozpočet:

Sociální kapitola

Školská kapitola 
poslední aktualizace 23.02.2017

nahoru
ilustraceilustraceilustrace