Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Tělesně postižení

Integrace tělesně postižených

Cílem Jedličkova ústavu je co nejlepší integrace tělesně postižených do běžného života a přirozeného sociální prostředí. 
Podporujeme postoj inkluze tělesně postižených jako základní princip fungování společnosti. Integraci tělesně postižených vnímáme jako proces s rozličnými fázemi a přispíváme k němu tím, že poskytujeme mladým lidem a dětem s TP v určité fázi jejich léčebné rehabilitace kvalitní komplexní služby interdisciplinárního týmu odborníků „pod jednou střechou” speciálního rehabilitačního zařízení.
Společně se sdružením Asistence realizujeme tranzitní program, který úspěšně a efektivně přináší tělesně postiženým studentům i absolventům možnost dlouhodobé, kontinuální a dobře dostupné podpory. Ta je důležitá především v tomto náročném a citlivém období dospívání, osamostatňování, odchodu ze školy a integrace tělesně postižených do běžného života.

Poradenské služby pro tělesně postižené

Jedličkův ústav dále poskytuje poradenské služby, které přispívají zejména k:

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj tělesně postižených žáků, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání

  • naplňování vzdělávacích potřeb tělesně postižených a rozvíjení jejich schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace tělesně postižených žáků

  • vhodné volbě vzdělávacího zařízení a pozdějšího profesního uplatnění

  • rozvíjení pedagogicko psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních

  • zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku

 
poslední aktualizace 26.02.2010

nahoru