Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Maturitní zkouška 2023 - 2024

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2024

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

do 30. 11. 2023    Odevzdání tématu maturitní práce
29. 3. 2024          Odevzdání seznamu literatury k ústní zkoušce z ČJL
19. 4. 2024          Odevzdání maturitní práce
10. 4. 2024          Písemná práce AJ (profilová část MZ)
17. 4. 2024          Písemná práce ČJ (profilová část MZ)
2. – 7. 5. 2024     Maturitní zkouška – společná část
                           Didaktické testy – 2. 5. - AJ, 3. 5. - ČJL
                           Maturitní zkouška – profilová část
17. 5. 2024          Obhajoba maturitní práce (analýza praxe)
20. – 24. 5. 2024  Přípravný týden
28. 5. 2024          Ústní maturitní zkoušky z ČJL a AJ
29. 5. 2024          Ústní maturitní zkouška – profilové předměty

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – povinné a nepovinné zkoušky

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

  • Písemná práce z českého jazyka a literatury
  • Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
  • Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
  • Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
  • Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
  • Ústní zkouška z odborných předmětů před zkušební maturitní komisí (volí se ze tří okruhů): 
  1. okruh: sociální politika, sociální péče, sociální zabezpečení
  2. okruh: psychologie, pedagogika, speciální pedagogika
  3. okruh: ekonomika, právo, veřejné finance

Maturitní zkouška - Český jazyk

Maturitní zkouška - Anglický jazyk  

Praktická maturitní zkouška a maturitní zkouška z odborných předmětů

Hodnocení maturitní práce

 
poslední aktualizace 23.04.2024

nahoru