Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

další vzdělávání

Další vzdělávání v JÚŠ (podle § 114 škol.zák. 561/2004)

Aktuálně neprobíhá.

Základní informace o dalším vzdělávání  v JÚŠ:

 • Zájemci o další vzdělávání musí mít ukončeno základní vzdělání (absolventi ZŠ i SŠ)
 • Pro vstup do tohoto typu vzdělávání je stanoven věkový limit 26 let
 • Přijetí do dalšího vzdělávání je podmíněno kapacitou a aktuálními možnostmi JÚŠ toto vzdělávání v každém konkrétním případě poskytovat
 • Délka dalšího vzdělávání – 1 školní rok
 • Koordinátorkou dalšího vzdělávání dle § 114 škol. zákona v JÚŠ je ustavena speciální pedagožka PhDr. Dana Trsková
 • Přijetí do dalšího vzdělávání  se projednává v přijímací poradně JÚŠ

Postup pro zájemce o další vzdělávání:

 • Poslat svoji žádost o přijetí k dalšímu vzdělávání sociální pracovnici JÚŠ
  Mgr. Ivaně Drdové. Sociální pracovnice bude kontaktovat koordinátorku pro další vzdělávání a následuje sjednání schůzky za účelem zjištění požadavků a doplnění informací ohledně vzdělávání
 • Koordinátorka posoudí a navrhne k jednání přijímací poradny rozsah, který je požadován, dá návrh konkrétních předmětů, zjistí možnosti docházky žáka do hodin dle rozvrhu a domluvy se školou
 • Zájemce obdrží rozhodnutí o přijetí k dalšímu vzdělávání podle § 114 šk.zák. s udáním výše platby  za vzdělávání (cena jedné vyučovací hodiny je 50 Kč)
 • Zájemce nebude klientem JÚŠ. Ostatní služby poskytované v JÚŠ bude možno domluvit individuálně za poplatek dle možností jednotlivých odborníků, prostřednictvím sociální pracovnice nebo koordinátorky kurzu
 • Pokud uchazeč není dostatečně samostatný a potřebuje pomoc asistenta, je podmínkou k přijetí do kurzu zajištění vlastní asistence
 • V případě zájmu a vzhledem ke kapacitě naší jídelny se může zájemce stravovat v JÚŠ za cenu oběda jako pro hosty (54,-Kč)
 • Při nástupu do dalšího vzdělávání sepíše sociální pracovník se zájemcem dohodu, v níž bude konkretizován rozsah a počet hodin, případně další služby, které bude JÚŠ poskytovat
 • Na konci školního roku vydá škola osvědčení o absolvování (podmínkou je 80% účasti v dohodnutém vzdělávání)

 
poslední aktualizace 14.09.2021

nahoru
ilustraceilustraceilustrace