Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

tranzitní program

Tranzitní program (TP) Jedličkova ústavu a škol je systém přípravy a podpory mladých lidí s tělesným a kombinovaným postižením během jejich přechodu z Jedličkova ústavu a škol do dalšího života. TP je našim žákům oporou při jejich tvorbě a uskutečňování představ a plánů týkajících se budoucnosti. TP podporuje naše žáky v mapování možností v místě jejich bydliště či v místě, kam dále směřují.

                       


Cíle Tranzitního programu v JÚŠ:

Usnadnit žákům přechod ze školy do dalšího života:

 • zprostředkovat zkušenosti a informace v oblastech důležitých pro samostatný život (zaměstnání, bydlení, volný čas,atd.)
 • umožnit získávání pracovních zkušeností formou individuální praxí podle možností žáka 
 • podporovat žáka v plánování vlastní představy o budoucnosti 
 • rozvíjet sociální dovednosti žáka, podporovat ho k samostatnému rozhodování a jednání
 • spolupracovat s blízkými lidmi našich žáků (rodina, přátelé, zaměstnanci JÚŠ,atd.) 
 • podporovat ve využívání dostupných sociální služeb podporujících samostatný život

Principy:

 • důraz klást na jedinečnost našich žáků a individuální přístup k nim
 • podporovat aktivní přístup žáka, jeho maximální zapojení do všech realizovaných aktivit
 • podporovat žáka v přijetí vlastní zodpovědnosti
 • rozvíjet sebedůvěru a pozitivní sebepojetí žáka
 • směřovat k maximální možné samostatnosti žáka
 • poskytovat potřebnou míru podpory a postupně ji snižovat
 • zaměřit se na budoucnost žáka
 • podporovat rodinu a další blízké osoby žáka

Oblasti Tranzitního programu JÚŠ

 • další studium
 • zaměstnání 
 • bydlení
 • sociální služby
 • aktivity pro volný čas 
 • soběstačnost a samostatnost v běžných denních činnostech
 • hospodaření v domácnosti
 • mezilidské vztahy a osobní rozvoj 

                       Tranzitní program je určen:

 • pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se připravují na přechod ze základní školy na střední školu
 • pro žáky středních škol Jedličkova ústavu a škol
 • pro rodiny těchto žáků

Formy práce v Tranzitním programu:

 • hodiny Tranzitního programu-zpravidla jednou měsíčně 2 vyučovací hodiny
 • individuální konzultace
 • exkurze skupinové i individuální
 • besedy s hosty
 • individuální praxe

Kontakt

 • Mgr. Eva Völflová, koordinátor Tranzitního programu v JÚŠ, výchovná poradkyně
  e-mail: e.volflova@jus.cz , tel: 241 083 332
  kancelář č. 418 ve 4. patře budovy školy

 

                 


..................................................................................................................................................

integrace

lidé s tělesným postižením

bezbariérové školy

 
poslední aktualizace 23.02.2024

nahoru