Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Letní pobyty v Jedličkově ústavu 2024

1.   Letní pobyt v týdenním stacionáři JÚŠ (TS JÚŠ) 

Pro koho jsou pobyty určeny:

 • Klienty s tělesným postižením
 • Klienty s kombinovaným postižením s dominantním tělesným postižením
 • Klienty ve věku 14 – 26 let
 • Klienty s trvalým bydlištěm v Praze

Pro koho nejsou pobyty určeny:

 • Klienty bez tělesného postižení
 • Klienty s těžkým mentálním postižením
 • Klienty se závažnou psychiatrickou diagnózou
 • Klienty s těžší formou autismu, kde se klient dlouho adaptuje na nové prostředí
 • Klienty se závažnými poruchami chování, kteří by ohrožovali ostatní klienty s handicapem

Termíny pobytů:

1. – 5. 7. 2024 (pondělí od 8.00 – pátek do 16.00)

Je možné se přihlásit pouze na celý týden.

Termín podání žádosti: 12. 3. – 12. 4. 2024

ŽÁDOST O O PŘIJETÍ NA LETNÍ POBYT V TS JÚŠ formulář ke stažení zde
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE formulář ke stažení zde
VSTUPNÍ DOTAZNÍK formulář ke stažení zde

Formuláře je možné vyzvednout také osobně u sociálních pracovnic JÚŠ, a to po předchozí domluvě na tel. čísle: 241 083 571, 702 196 191.

Letní pobyt v týdenním stacionáři JÚŠ - souhrn informací v PDF

Podání žádosti a průběh přijímání:

 • Vyplněnou žádost o přijetí na letní pobyt v DS JÚŠ můžete odeslat elektronicky nebo doporučeně poštou. Osobní předání žádosti o přijetí je možné pouze po předchozí domluvě s níže uvedenou sociální pracovnicí. K žádosti, prosíme, vždy přidejte i vyplněný vstupní dotazník. Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele a případné další zprávy odborníků je možné přinést až na osobní setkání.
  -   Elektronicky odesílejte na e-mailovou adresu sociální pracovnice:
  Jaroslava Malinová, DiS.    tel.: 241 083 571, 702 196 191 nebo e-mail: j.malinova@jus.cz
  -   Doporučeně poštou odesílejte na adresu:
  Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ
  V Pevnosti 4
  128 41 Praha 2
 • Po doručení žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která s vámi domluví termín Informační schůzky. 
 • Informační schůzka je osobní setkání, kterého se za JÚŠ účastní: sociální pracovník, vedoucí vychovatel DS, vrchní sestra, vedoucí fyzioterapie a ergoterapie. Setkání probíhá v místnosti s hernou. Na schůzce potřebujeme získat co nejvíce informací o žadateli, jeho každodenních potřebách a zvyklostech. Pokud máte k dispozici aktuální lékařské či jiné odborné zprávy o žadateli, které by nám mohli pomoci, budeme rádi, když je na schůzku přinesete s sebou. 
 • Po Informační schůzce, pokud se nedomluvíme na doplnění dalších materiálů o žadateli,                     bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí žadatele na letní pobyt DS JÚŠ. Informační schůzky budou probíhat od 24. 4. 2024 každou středu od 9:00 do 14:00 hodin.
 • Do třech pracovních dnů od Informační schůzky bude žadatel (zákonný zástupce žadatele) o výsledku vyrozuměn elektronickou poštou. 
 • V případě, že žadatel splní kritéria přijetí, ale kapacita pobytu je již naplněná, bude žadatel sociální pracovnicí zařazen do pořadníku a neprodleně informován v případě uvolnění místa.
Kritéria vyhodnocování přihlášek:
 • cílová skupina
 • věk 
 • trvalý pobyt
 • datum podání žádosti
Výjimka:
 • Žádost o letní pobyt si může podat i zájemce s trvalým pobytem mimo Prahu. Pokud tento zájemce bude splňovat ostatní kritéria pro přijetí, bude zařazen do pořadníku a k letnímu pobytu přijatý v  případě nenaplnění kapacity zájemci s trvalým pobytem v Praze. 

Výše úhrady:

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

 

Péče

70% PNP za skutečný počet dnů

 

Strava - celodenní (snídaně+svačina+oběd+svačina+večeře)

122 Kč/den

(20+13+43+13+33)

 
 

Ubytování

94 Kč/den

 

 

2.   Letní pobyt v denním stacionáři JÚŠ (DS JÚŠ) 

Pro koho jsou pobyty určeny:

 • Klienty s tělesným postižením
 • Klienty s kombinovaným postižením s dominantním tělesným postižením
 • Klienty ve věku 6 – 20 let
 • Klienty s trvalým bydlištěm v Praze

Pro koho nejsou pobyty určeny:

 • Klienty bez tělesného postižení
 • Klienty s těžkým mentálním postižením
 • Klienty se závažnou psychiatrickou diagnózou
 • Klienty s těžší formou autismu, kde se klient dlouho adaptuje na nové prostředí
 • Klienty se závažnými poruchami chování, kteří by ohrožovali ostatní klienty s handicapem

Termíny pobytů:

1. – 5. 7. 2024    denně pondělí od 8.00 – pátek do 16.00

Vždy je možné se přihlásit pouze na celý týden.

Termín podání žádosti: 12. 3. – 12. 4. 2024 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ NA LETNÍ POBYT V TS JÚŠ formulář ke stažení zde
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE formulář ke stažení zde
VSTUPNÍ DOTAZNÍK formulář ke stažení zde

Formuláře je možné vyzvednout také osobně u sociálních pracovnic JÚŠ, a to po předchozí domluvě na tel. čísle: 241 083 571, 702 196 191.

Letní pobyt v denním stacionáři JÚŠ - souhrn informací v PDF

Podání žádosti a průběh přijímání:

 • Vyplněnou žádost o přijetí na letní pobyt v DS JÚŠ můžete odeslat elektronicky nebo doporučeně poštou. Osobní předání žádosti o přijetí je možné pouze po předchozí domluvě s níže uvedenou sociální pracovnicí. K žádosti, prosíme, vždy přidejte i vyplněný vstupní dotazník. Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele a případné další zprávy odborníků je možné přinést až na osobní setkání.
  -   Elektronicky odesílejte na e-mailovou adresu sociální pracovnice:
  Jaroslava Malinová, DiS.    tel.: 241 083 571, 702 196 191 nebo e-mail: j.malinova@jus.cz
  -   Doporučeně poštou odesílejte na adresu:
  Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ
  V Pevnosti 4
  128 41 Praha 2
 • Po doručení žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která s vámi domluví termín Informační schůzky. 
 • Informační schůzka je osobní setkání, kterého se za JÚŠ účastní: sociální pracovník, vedoucí vychovatel DS, vrchní sestra, vedoucí fyzioterapie a ergoterapie. Setkání probíhá v místnosti s hernou. Na schůzce potřebujeme získat co nejvíce informací o žadateli, jeho každodenních potřebách a zvyklostech. Pokud máte k dispozici aktuální lékařské či jiné odborné zprávy o žadateli, které by nám mohli pomoci, budeme rádi, když je na schůzku přinesete s sebou. 
 • Po Informační schůzce, pokud se nedomluvíme na doplnění dalších materiálů o žadateli,                     bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí žadatele na letní pobyt DS JÚŠ. Informační schůzky budou probíhat od 24. 4. 2024 každou středu od 9:00 do 14:00 hodin.
 • Do třech pracovních dnů od Informační schůzky bude žadatel (zákonný zástupce žadatele) o výsledku vyrozuměn elektronickou poštou. 
 • V případě, že žadatel splní kritéria přijetí, ale kapacita pobytu je již naplněná, bude žadatel sociální pracovnicí zařazen do pořadníku a neprodleně informován v případě uvolnění místa.
Kritéria vyhodnocování přihlášek:
 • cílová skupina
 • věk 
 • trvalý pobyt
 • datum podání žádosti
Výjimka:
 • Žádost o letní pobyt si může podat i zájemce s trvalým pobytem mimo Prahu. Pokud tento zájemce bude splňovat ostatní kritéria pro přijetí, bude zařazen do pořadníku a k letnímu pobytu přijatý v  případě nenaplnění kapacity zájemci s trvalým pobytem v Praze.
Výše úhrady:

DENNÍ STACIONÁŘ

Péče

144 Kč/den

Strava -oběd

37 Kč/den – do 11 let

43 Kč/den – od 12 let

 

Plánek areálu Jedličkova ústavu

 

Letní pobyty 2023  
poslední aktualizace 12.03.2024

nahoru