Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Letní pobyty v Jedličkově ústavu

Program v týdnu 11. - 15. července

Program v týdnu 18. - 22. července

 

1.   Letní pobyt v týdenním stacionáři JÚŠ (TS JÚŠ) 

Pro koho jsou pobyty určeny:

 • Klienty s tělesným postižením
 • Klienty s kombinovaným postižením s dominantním tělesným postižením
 • Klienty ve věku 14 – 26 let
 • Klienty s trvalým bydlištěm v Praze

Pro koho nejsou pobyty určeny:

 • Klienty bez tělesného postižení
 • Klienty s těžkým mentálním postižením
 • Klienty se závažnou psychiatrickou diagnózou
 • Klienty s těžší formou autismu, kde se klient dlouho adaptuje na nové prostředí
 • Klienty se závažnými poruchami chování, kteří by ohrožovali ostatní klienty s handicapem

Termíny pobytů:

11. – 15. 7. 2022 (pondělí od 8.00 – pátek do 16.00)
18. – 22. 7. 2022 (pondělí od 8.00 – pátek do 16.00)

Vždy je možné se přihlásit pouze na celý týden.

Termín podání žádosti:   1. 3. 2022 - 22. 4. 2022

ŽÁDOST O PŘIJETÍ NA LETNÍ POBYT V TS JÚŠ formulář ke stažení zde
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE formulář ke stažení zde
VSTUPNÍ DOTAZNÍK formulář ke stažení zde

Formuláře je možné vyzvednout také osobně u sociálních pracovnic JÚŠ, a to po předchozí domluvě na tel. čísle: 241 083 357, 702 196 191.

Letní pobyt v týdenním stacionáři JÚŠ - souhrn informací v PDF

Podání žádosti a průběh přijímání:

 • Vyplněnou žádost o přijetí na letní pobyt v TS JÚŠ můžete odeslat elektronicky nebo doporučeně poštou. Osobní předání žádosti o přijetí je možné pouze po předchozí domluvě s níže uvedenými sociálními pracovnicemi. K žádosti, prosíme, vždy přidejte i vyplněný vstupní dotazník. Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele a případné další zprávy odborníků je možné přinést až na osobní setkání.
 • Elektronicky odesílejte na e-mailovou adresu jedné ze sociálních pracovnic:
  Mgr. Hana Draganová, tel.: 241 083 357, 702 196 191 nebo e-mail: h.draganova@jus.cz
  Anna Lehovcová, DiS., tel.: 241 083 357, 702 196 191 nebo e-mail: a.lehovcova@jus.cz
 • Doporučeně poštou odesílejte na adresu:
  Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ
  V Pevnosti 4
  128 41 Praha 2
 • Po doručení žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která s vámi domluví termín Informační schůzky. Informační schůzka je osobní setkání, kterého se za JÚŠ účastní: sociální pracovník, vedoucí vychovatel TS, vrchní sestra, vedoucí fyzioterapie a ergoterapie. Setkání probíhá v místnosti s hernou. Na schůzce potřebujeme získat co nejvíce informací o žadateli, jeho každodenních potřebách a zvyklostech. Pokud máte k dispozici aktuální lékařské či jiné odborné zprávy o žadateli, které by nám mohli pomoci, budeme rádi, když je na schůzku přinesete s sebou.
 • Po Informační schůzce, pokud se nedomluvíme na doplnění dalších materiálů o žadateli, bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí žadatele na letní pobyt TS JÚŠ. Informační schůzky budou probíhat od 2. 3. 2022 každou středu od 9.00 do 14.00 hodin.
 • Do třech pracovních dnů od Informační schůzky bude žadatel (zákonný zástupce žadatele) o výsledku vyrozuměn elektronickou poštou. 
 • V případě, že žadatel splní kritéria přijetí, ale kapacita pobytu je již naplněná, bude žadatel sociální pracovnicí zařazen do pořadníku a neprodleně informován v případě uvolnění místa.
 • Žádost lze podat pouze na jeden termín letních pobytů. V žádosti lze zaškrtnout další možnosti:
  -    V případě naplnění kapacity požadovaného termínu LP nabídka druhého termínu, pokud je v tomto týdnu volná kapacita
  -    V případě naplnění kapacity v TS na oba termíny nabídka druhé sociální služby DS (za podmínky splnění všech základních kritérií)
 • Přijetí je možné pouze na jeden termín (týden) letních pobytů. Pobyt nelze prodlužovat.
 • Přijatí žadatelé budou elektronickou poštou sociálním pracovníkem pozváni na den otevřených dveří.
  Den otevřených dveří pro zájemce se bude konat ve středu 15. 6. 2022 od 9.00 do 13.00 hodin.
  Přijatí klienti se zde seznámí s prostory, kde budou letní pobyty probíhat.

Kritéria vyhodnocování přihlášek:

 • cílová skupina
 • věk 
 • trvalý pobyt
 • datum podání žádosti
 • variabilita termínu a typu služby

Výše úhrady:

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

 

Péče

70% PNP

za skutečný počet dnů

 

Strava - celodenní (snídaně+svačina+oběd+svačina+večeře)

99 Kč/den

(17+9+37+9+27)

 
 

Ubytování

63 Kč/den

 

 

2.   Letní pobyt v denním stacionáři JÚŠ (DS JÚŠ) 

Pro koho jsou pobyty určeny:

 • Klienty s tělesným postižením
 • Klienty s kombinovaným postižením s dominantním tělesným postižením
 • Klienty ve věku 10 – 26 let
 • Klienty s trvalým bydlištěm v Praze

Pro koho nejsou pobyty určeny:

 • Klienty bez tělesného postižení
 • Klienty s těžkým mentálním postižením
 • Klienty se závažnou psychiatrickou diagnózou
 • Klienty s těžší formou autismu, kde se klient dlouho adaptuje na nové prostředí
 • Klienty se závažnými poruchami chování, kteří by ohrožovali ostatní klienty s handicapem

Termíny pobytů:

11. – 15. 7. 2022    denně pondělí od 8.00 – pátek do 16.00
18. – 22. 7. 2022    denně pondělí od 8.00 – pátek do 16.00

Vždy je možné se přihlásit pouze na celý týden.

Termín podání žádosti:   1. 3. 2022 - 22. 4. 2022

ŽÁDOST O PŘIJETÍ NA LETNÍ POBYT V TS JÚŠ formulář ke stažení zde
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE formulář ke stažení zde
VSTUPNÍ DOTAZNÍK formulář ke stažení zde

Formuláře je možné vyzvednout také osobně u sociálních pracovnic JÚŠ, a to po předchozí domluvě na tel. čísle: 241 083 357, 702 196 191.

Letní pobyt v denním stacionáři JÚŠ - souhrn informací v PDF

Podání žádosti a průběh přijímání:

 • Vyplněnou žádost o přijetí na letní pobyt v TS JÚŠ můžete odeslat elektronicky nebo doporučeně poštou. Osobní předání žádosti o přijetí je možné pouze po předchozí domluvě s níže uvedenými sociálními pracovnicemi. K žádosti, prosíme, vždy přidejte i vyplněný vstupní dotazník. Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele a případné další zprávy odborníků je možné přinést až na osobní setkání.
 • Elektronicky odesílejte na e-mailovou adresu jedné ze sociálních pracovnic:
  Mgr. Hana Draganová, tel.: 241 083 357, 702 196 191 nebo e-mail: h.draganova@jus.cz
  Anna Lehovcová, DiS., tel.: 241 083 357, 702 196 191 nebo e-mail: a.lehovcova@jus.cz
 • Doporučeně poštou odesílejte na adresu:
  Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ
  V Pevnosti 4
  128 41 Praha 2
 • Po doručení žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovnice, která s vámi domluví termín Informační schůzky. Informační schůzka je osobní setkání, kterého se za JÚŠ účastní: sociální pracovník, vedoucí vychovatel DS, vrchní sestra, vedoucí fyzioterapie a ergoterapie. Setkání probíhá v místnosti s hernou. Na schůzce potřebujeme získat co nejvíce informací o žadateli, jeho každodenních potřebách a zvyklostech. Pokud máte k dispozici aktuální lékařské či jiné odborné zprávy o žadateli, které by nám mohli pomoci, budeme rádi, když je na schůzku přinesete s sebou.
 • Po Informační schůzce, pokud se nedomluvíme na doplnění dalších materiálů o žadateli, bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí žadatele na letní pobyt DS JÚŠ. Informační schůzky budou probíhat od 2. 3. 2022 každou středu od 9.00 do 14.00 hodin.
 • Do třech pracovních dnů od Informační schůzky bude žadatel (zákonný zástupce žadatele) o výsledku vyrozuměn elektronickou poštou. 
 • V případě, že žadatel splní kritéria přijetí, ale kapacita pobytu je již naplněná, bude žadatel sociální pracovnicí zařazen do pořadníku a neprodleně informován v případě uvolnění místa.
 • Žádost lze podat pouze na jeden termín letních pobytů. V žádosti lze zaškrtnout další možnosti:
  -    V případě naplnění kapacity požadovaného termínu LP nabídka druhého termínu, pokud je v tomto týdnu volná kapacita
  -    V případě naplnění kapacity v TS na oba termíny nabídka druhé sociální služby DS (za podmínky splnění všech základních kritérií)
 • Přijetí je možné pouze na jeden termín (týden) letních pobytů. Pobyt nelze prodlužovat.
 • Přijatí žadatelé budou elektronickou poštou sociálním pracovníkem pozváni na den otevřených dveří.
  Den otevřených dveří pro zájemce se bude konat ve středu 15. 6. 2022 od 9.00 do 13.00 hodin.
  Přijatí klienti se zde seznámí s prostory, kde budou letní pobyty probíhat.

Kritéria vyhodnocování přihlášek:

 • cílová skupina
 • věk 
 • trvalý pobyt
 • datum podání žádosti
 • variabilita termínu a typu služby

Výše úhrady:

DENNÍ STACIONÁŘ

Péče

108 Kč/den

Strava -oběd

31 Kč/den – do 11 let

37 Kč/den – od 12 let

 

Plánek areálu Jedličkova ústavu