Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Odborná praxe na oboru Sociální činnost

Systém odborných praxí je nedílnou součástí učebního plánu a přípravy pro výkon pracovníka v přímé péči.
Aktivní účast na odborné praxi dává dobrý předpoklad pro vlastní rozhodnutí žáka v jeho profesní orientaci a možnostech studia po absolvování střední školy.
Žák má možnost osvojit, rozšířit a posílit své profesní kompetence, konfrontovat vědomosti a dovednosti získané během výuky s realitou praxe.

Rozsah odborné praxe:

  • 2 týdny (60 hodin) ve druhém pololetí 3.ročníku
  • 2 týdny (60 hodin) v prvním pololetí 4.ročníku

V průběhu 1. a 2. ročníku absolvují žáci informativní praxi formou exkurzí do organizací poskytujících různé formy sociálních služeb.

Termín praxe pro školní rok 2015/2016:  3. ročník  7.3. -  18.3. 2016 a
4. ročník 5.10. – 16.10. 2015

Realizace praxe:

  • Žáci mají možnost samostatné volby pracovišť v oblasti sociálních služeb. Praxi si žáci zajišťují sami.   
  • Žák, který potřebuje doprovod asistenta po Praze, nebo asistenci na pracovišti jedná s o.p.s. Asistence. Obojí je důležité domlouvat s časovým předstihem, zde – www.asistence.org
  • Pokud někdo např. ze zdravotních důvodů nesplní počet požadovaných hodin, musí praxi nahradit o prázdninách nebo dnech volna – vždy podle domluvy.
  • Žáci obdrží od vedoucího praxe Předběžné potvrzení o plnění odborné praxe a Dohodu o zajištění odborné praxe . Oba dokumenty odevzdají podle stanoveného termínu pro daný školní rok.
  • Před zahájením praxe vypracuje žák Individuální plán praxe .
  • Žáci ve stanoveném termínu po ukončení praxe odevzdají zprávu z odborné praxe a následně prezentují pro spolužáky z ostatních ročníků.

Cílem odborné praxe je, aby se žák seznámil s vybranými organizacemi, cílovou skupinou klientů, vzájemnými vztahy, s týmovou spoluprací, s aktuální legislativou v rámci sociálních služeb, používanými metodami a formami práce s klienty.

 

Vedoucí odborné praxe žáků SČ:

Mgr. Eva Völflová, budova školy, linka 332
Konzultační hodiny: St 13.00 – 14.00 hod., Pá 13.30 – 14.30 hod.  + podle domluvy

 

Potřebné dokumenty:

 

Zpět 
poslední aktualizace 08.09.2015

nahoru