Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Speciálně pedagogické centrum - školní část

Školní část SPC JÚŠ zajišťuje psychologické, speciálně pedagogické a sociálně právní poradenství především pro děti, žáky a studenty škol JÚŠ (MŠ, ZŠ, SŠ) a jejich rodiny v souvislosti s platnou legislativou (zejména Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška č. 72/2005 Sb., Vyhláška č. 197/2016 Sb., ve znění platných úprav a novel).

Složení týmu školní části SPC JÚŠ:

Vedoucí školní části SPC JÚŠ:
PhDr. Veronika Reichlová, tel.: 241 083 393, 720 053 460, e-mail: v.reichlova@jus.cz

Psycholog:
PhDr. Veronika Reichlová, tel.: 241 083 393, 720 053 460, e-mail: v.reichlova@jus.cz
Mgr. Margareta Vopálenská, tel.: 241 083 349, 601 176 901, e-mail: m.vopalenska@jus.cz

Speciální pedagog:
Mgr. et Mgr. Michaela Koukolová, tel.: 241 083 571, e-mail: m.koukolova@jus.cz
PhDr. Alena Kučerová, tel.: 241 083 380, e-mail: a.kucerova@jus.cz

Sociální pracovník:
Bc. Ilona Havlová, DiS., tel.: 241 083 313, 702 196 192, e-mail: i.havlova@jus.cz

Hlavní činnosti školní části SPC JÚŠ:   

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na speciální vzdělávací potřeby žáka
 • Doporučení vhodných podpůrných opatření ve vzdělávání
 • Doporučení vhodných podpůrných opatření pro závěrečné zkoušky, maturitu, přijímací zkoušky
 • Profesní poradenství
 • Sociálně právní poradenství
 • Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a konzultace s klientem a jeho rodinou
 • Metodická podpora pro pedagogické pracovníky a školská pracoviště
 • Vypracování zpráv pro odborníky mimo JÚŠ (lékaři), pro úřední jednání (k žádosti o přiznání invalidního důchodu, příspěvku na péči, přidělení elektrického vozíku, apod.), pro orgány státní moci
 • Vedení dokumentace

Jak se k nám objednat?

 • Pro objednání kontaktujte sociální pracovnici na tel.: 241 083 313, 702 196 192 nebo e-mail: i.havlova@jus.cz
 • Sociální pracovnice s vámi domluví termín osobní návštěvy našeho SPC a seznámí vás s dalším postupem

Co s sebou přinést na schůzku v SPC?

 • Lékařské a další zprávy odborníků, kteří mají dítě, žáka, studenta v péči (zprávy nejaktuálnějšího data)
 • Zprávy z dalšího poradenského zařízení, kde je dítě, žák, student v péči (zprávy psychologa, doporučující posouzení, Doporučení ŠPZ apod.)
 • Školní sešity a pomůcky, se kterými je žák, student zvyklý pracovat

 
poslední aktualizace 14.01.2022

nahoru