Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 100, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustracebezbariérové školy JÚŠ
projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
pronájmy volných prostor
výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
kontakty
100 let Jedličkova ústavu
fotogalerie
Objednávání jídel
mapa stránek

Program Samostatné bydlení

Zkušební (nácvikové) bydlení v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením v Jedličkově ústavu

Bydlení je určeno pro mladé, dospělé lidi s tělesným postižením, kteří mají chuť si vyzkoušet samostatně bydlet.

 

Samostatné bydlení - vstup z areálu JÚŠ 1

 

Samostatné bydlení - vstup z ulice Na Topolce 1

 


Bydlení nabízíme nejen klientům JÚŠ, ale i případným zájemcům mimo naše zařízení.
Délka pobytu 10 měsíců (školní rok). Po dohodě je možné realizovat pobyt i v kratším termínu.
Ubytování nabízíme v jedno, případně dvougarsonkách se základním vybavením a s příslušenstvím. Kapacita ubytování je 10 míst.

Vybavení - koupelna jednogarsonky

Jednogarsonka samostatného bydlení 2

 

Před nástupem mapujeme konkrétní očekávání zájemce, jeho potřeby, míru předpokládané podpory ze strany průvodce, zajímáme se o motivaci zájemce pro vstup do programu.
Kontraindikací pro vstup do programu je zdravotní stav vylučující poskytnutí služby podle § 48, zák.č. 108/2006, plná kapacita v programu.

        

Pohled do jedné z dvougarsonek

Vybavení koupelny - dvougarsonka
 


Klienti programu Samostatné bydlení mohou využívat služby našeho zařízení jako např. stravování, ergoterapii, fyzioterapii, konzultace u praktické lékařky JÚŠ, konzultace u psychologa JÚŠ, kroužky (dřevařský, keramický, košíkářský, textilní), plavání v bazénu JÚŠ, další vzdělávání podle § 114 školského zákona apod...

Klienti mohou využívat nabídku služeb dalších organizací působících v areálu Jedličkova ústavu, např.:
 • Asistence o.s. ( http://www.asistence.org/ ), která pomáhá klientům s hledáním zaměstnání nebo brigády
 • o.s. Borůvka (http://www.osboruvka.cz/), prostřednictvím níž se klienti mohou ucházet o pracovní místo v
 • tréninkové kavárně Ta Kavárna (http://www.takavarna.cz/ ) nebo od září 2010 i o pracovní místo v obchůdku zmíněného sdružení
 • dílen tvořivosti o.s. (http://www.dilnytvorivosti.cz/), kde se klienti mohou účastnit programů zaměřených na rozvíjení samostatnosti, pracovních a sociálních dovedností
 • Sportovního klubu JÚ (www.scjupraha.eu), kde se mohou věnovat některému z vybraných sportů, např. atletice, boccii, cyklistice, lukostřelbě, curlingu...

Motivujeme klienty ke smysluplnému využití svého času a k vytvoření si programu činnosti.

   
 

Pohled do společné kuchyně

 

Pohled do kuchyně - dvougarsonka

 

Co je možné si vyzkoušet a nacvičovat v programu Samostatné bydlení:

 • Příprava jídla, nakupování
 • Obsluhování elektrospotřebičů – pračka, mixer, elektrická trouba, mikrovlnná trouba, vysavač
 • Hospodaření s finančními prostředky –měsíční rozpočet, přehled o útratě a ušetřených penězích
 • Udržování pořádku v garsonce a společných prostorách
 • Vyplňování různých tiskopisů, psaní vlastních žádostí na úřady, jednání a vyřizování si svých záležitostí na některých úřadech
 • Nácvik cestování, hledání v jízdních řádech
 • Získání přehledu o možnostech zajištění pomoci u různých agentur poskytujících sociální služby
 • Vyzkoušení si svých síl v tom co zvládnete, kde budete potřebovat do budoucna pomoc a jaké to je být "sám za sebe"
 • V případě, že budete do budoucna bydlet samostatně, ujasnit si, co budete potřebovat pro bydlení mimo JÚŠ
 • Získání větší samostatnosti a nezávislosti na svém okolí
 • Ujasnění si svého dalšího směřování, atd....

Před podáním žádosti do programu Samostatné bydlení proběhne se zájemcem osobní schůzka v JÚŠ.
Zájemce dokládá k žádosti o vstup do programu Lékařský nález od praktického lékaře a další lékařské zprávy, které nesmí být starší jednoho roku (neurologické, ortopedické, psychologické).

V případě potřeby nabízíme vyšetření u psychologa JÚŠ.

O vstupu do programu Samostatné bydlení rozhoduje na základě podané žádosti přijímací poradna Jedličkova ústavu. Členy přijímací poradny jsou: ředitel JÚŠ, praktický lékař JÚŠ, vedoucí léčebné rehabilitace, psycholog, sociální pracovník.

S klientem je před nástupem do programu sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby dle § 48, zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Cena za pobyt (bydlení, stravu, péči) se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Během pobytu je klient doprovázen určeným zaměstnancem JÚŠ (průvodcem - sociálním pracovníkem). 

Upozornění: Program Samostatné bydlení není určen k řešení bytové situace klienta!

Kontaktní pracovník:

Sociální pracovnice
Bc. Veronika Sedmíková, DiS.

Tel.:  241 083 567
v.sedmikova@jus.cz 


  
poslední aktualizace 04.02.2016

nahoru