Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Remobil

          

 

Jedličkův ústav a školy navázal spolupráci s firmou Retela, s.r.o. , která se více než 10 let specializuje na ekologické nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení.

S potěšením jsme se od září 2015 stali partnerem neziskového projektu REMOBIL , jehož cílem je nejen osvěta v oblasti ekologicky odpovědného chování, ale také navýšení počtu zrecyklovaných již nepotřebných spotřebičů – v tomto případě mobilních telefonů.

Překvapující pro nás byla informace o skutečně nízkém počtu mobilních telefonů odevzdaných ke zpracování (pouze 3-6 %). I když by se mohlo zdát, že odevzdat k recyklaci malý přístroj je snadné a každý to udělá, skutečnost je úplně jiná

Jakožto moderní školní zařízení se snažíme vést naše žáky, studenty i zaměstnance k odpovědnému ekologickému chování. Proto jsme uvítali možnost zapojit se do tohoto smysluplného projektu.


to je pro nás symbol tohoto projektu

+ zlepšení ochrany životního prostředí a zapojením do projektu, v němž můžeme malou měrou přispět i my
+ pracovní příležitost, kterou získají lidé s handicapem při zpracování odevzdaných přístrojů, protože společnost Retela spolupracuje s pracovišti pro osoby s postižením
+ finanční příspěvek za každý vybraný telefon v rámci projektu od společnosti Retela, který využijeme na zakoupení speciálního vybavení sloužícího našim žákům a studentům

K čemu bychom finanční příspěvek využili?

Jedličkův ústav a školy navštěvují žáci s tělesným postižením nejen kvůli učení, ale také kvůli cvičení. Fyzioterapie je nedílnou součástí každodenních aktivit. Některé z dětí se však samy nedokáží přesunout z vozíku na rehabilitační lehátko či na žíněnku. V takových případech se používají různé zvedáky. Díky projektu REMOBIL vybavíme další cvičebnu závěsným systémem, který umožňuje snadný přesun z vozíku, ale zároveň může sloužit také k nácviku chůze.


DĚKUJEME, VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE ROZHODLI DO PROJEKTU ZAPOJIT A TÍM PODPOŘIT AKTIVITY NAŠÍ ORGANIZACE! 
poslední aktualizace 11.01.2016

nahoru