Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

přijímání žáků a klientů

Informace pro nové zájemce o sociální služby DS a TS v JÚŠ Praha po dobu mimořádných opatření:

Vzhledem k epidemiologickým opatřením v době karantény (zákaz volného pohybu osob) a následnému omezení provozu v JÚŠ Praha měníme dočasně způsob podávání žádostí o poskytování sociálních služeb DS a TS. V současné době z výše zmíněných důvodů neprobíhají osobní setkání se zájemci (informační schůzky). Potřebné dokumenty – Žádost o přijetí a další požadované přílohy (zprávy odborníků apod.) posílejte, prosím, buď běžnou poštou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Formulář žádosti a další informace vám poskytnou sociální pracovníci pro sociální služby:

 
tel.: 241 083 357, 702 196 191

Anna Lehovcová, DiS.
a.lehovcova@jus.cz

 

Koho přijímáme

Děti a mládež s tělesným postižením, případně kombinovanými vadami, kteří mají zájem o docházku do našich škol případně další služby JÚŠ.
Pozn.: Žáci a ostatní klienti nemohou mít v JÚŠ asistenčního psa. (Zdravotní důvody ostatních žáků a klientů.)

Kontraindikace přijetí:

 • Těžké mentální postižení (naše školy vzdělávají pouze v programu základní škola, základní škola praktická a střední školy)
 • Závažná psychiatrická diagnóza
 • Poruchy chování

Výhody, některá omezení, úhrady

JÚŠ je jedna organizace, která nabízí komplexní služby. Pracuje zde řada odborníků všech relevantních profesí.

V základní škole se vyučuje jako cizí jazyk angličtina, jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku němčina. Na středních školách se vyučuje anglický jazyk, na gymnáziu souběžně s německým jazykem.
Úhrada za ubytování, stravování a úhrada z příspěvku na péči se v JÚŠ řídí Zákonem
o sociálních službách č. 108/2006Sb., Vyhláškou č. 505/2006 a ceníkem služeb JÚŠ.
S aktuálním ceníkem je možné se seznámit u sociálních pracovníků JÚŠ.

V případě dotazu na:

 • vzdělávání v JÚŠ (ZŠ, SŠ, program další vzdělávání), kontaktujte prosím zástupce ředitele škol:

Mgr. Zuzana Miščíková, tel.: 241 083 335, e-mail: z.miscikova@jus.cz  

 • komplexní služby při vzdělávání v rámci sociální služby (zahrnuje fyzioterapii, ergoterapii, logopedii dle indikace), kontaktuje prosím sociálního pracovníka:

za sociální službu denní a týdenní stacionář:
Anna Lehovcová, DiS., tel.: 241 083 357, 702 196 191, e-mail: a.lehovcova@jus.cz
Mgr. Hana Draganová, tel. 241 083 357, 702 196 191, e-mail: h.draganova@jus.cz  
 

 • program Samostatné bydlení, konzultační pobyty, kontaktujte prosím sociální pracovnici:

Ing. Šárka Vojtíšková, tel.: 241 083 567, 720 053 459, e-mail: s.vojtiskova@jus.cz  

 

Žádost o přijetí do Základní školy JÚŠ posílejte na adresu:
Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Rozhodnutí ve smyslu správního řízení obdržíte písemně.

Postup při přijímání:

 • Schůzka rodičů a dítěte (příp. plnoletého studenta) se sociální pracovnicí, psychologem a zástupcem vedení škol (termín domlouváte se sociální pracovnicí).
 • Sepsání anamnézy s rodinou.
 • Vyplnění a předložení požadovaných formulářů a dalších zpráv.
  Vždy požadujeme:
  o Žádost o poskytnutí sociální služby
  o Lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte
  o Zprávu z psychologického vyšetření
  o Poslední vysvědčení, příp. individuální vzdělávací plán
  o Další požadované zprávy se řídí typem postižení.
 • Přijímací poradna (PP) - probíhá každý 1. čtvrtek v měsíci na základě předložení výše uvedených formulářů.
  Členy PP jsou: ředitel JÚŠ, ředitel, příp. zástupce škol, lékař, vedoucí vychovatel, vedoucí léčebné rehabilitace, psycholog, sociální pracovnice.
 • Oznámení zájemcům o přijetí či nepřijetí do JÚŠ, příp. další jednání se zájemcem (doplnění potřebné dokumentace apod.).

V případě přijetí:

 • Před nástupem do JÚŠ sepisujeme s každým žákem/klientem „Smlouvu o poskytnutí sociální služby“. Smlouva garantuje bezpečnost, pojištění, stravování v jídelně JÚŠ a další dohodnuté služby sociální i vzdělávací. 
poslední aktualizace 14.09.2021

nahoru
ilustraceilustraceilustrace