Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Praxe obchodní škola

Obchodní škola dvouletá

Na obchodní škole je odborná praxe povinnou součástí studia ve 2. ročníku studia.

Pedagog individuální odborné praxe žáků OŠ:
Mgr. Eva Völflová, budova školy, e-mail: e.volflova@jus.cz , tel.: 722 982 322

Pedagog projektového týdne praxe žáků OŠ:
Ing. Eva Chaloupková, budova školy, e-mail: e.chaloupkova@jus.cz

Termín praxe pro školní rok 2022/2023:   
1.   Projektový týden                   od 21.11 do 25.11. 2022
2.   Individuální odborná praxe     od 29.5. do 2.6. 2023

Celkový rozsah praxe: 2 týdny (50 hodin)

Cíle praxe:
 • Získávání konkrétních praktických znalostí a zkušeností žáků v „jejich“ oboru přímo u zaměstnavatele,
 • zvýšení možnosti profesního uplatnění budoucího absolventa,
 • poznat reálné ekonomické prostředí,
 • doplnit vědomosti a dovednosti získané ve výuce,
 • rozvíjet komunikaci, sociální dovednosti atd.

  

Projektový týden

Projektový týden odborné praxe probíhá ve školní kanceláři. Žáci pracují ve virtuální společnosti, kterou si zakládají a vedou tak, jako by skutečně existovala, simuluje reálné procesy v podniku. Jde o nástroj pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků, umožňuje jim aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Žáci mají možnost trénovat iniciativu, samostatnost a práci v týmu, přijímání odpovědnosti, rozvíjení iniciativy. Trénují si prezentaci výsledků svých i celé společnosti. Práce v Projektovém týdnu integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání.    

Individuální odborná praxe

Individuální odborné praxe probíhá v reálných pracovních podmínkách fyzických a právnických osob, žáci vykonávají praxi jak v soukromém sektoru, tak i ve školách, neziskových organizacích nebo ve státní správě. Žáci mají možnost vykonávat odborné praxe v místě svého trvalého bydliště, případně jsou jim doporučovány firmy a organizace v Praze.
Při realizaci praxe se vždy přihlíží k individuálním potřebám a možnostem žáka. Praxi žáků koordinuje školou pověřený pedagog (koordinátor). Žáci jsou před zahájením odborné praxe seznámeni s pracovními povinnostmi, bezpečností práce, organizací praxe a zásadami chování na pracovišti. Odbornou praxi vykonává žák pod vedením průvodce, což je zpravidla zkušený pracovník daného pracoviště, který provází žáka po celou dobu praxe. Žák v rámci odborné praxe plní svůj individuální plán praxe a úkoly zadané průvodcem. Praxe je zaměřená na běžné kancelářské a administrativní činnosti jako jsou např.: přepis dat do počítače; zapisování, řazení písemností do kategorií; tisk a umístění adres na obálky různých formátů; spolupráce při vytváření pozvánek na různá setkání, porady apod.; komunikace pomocí elektronické pošty; vyhledávání a třídění informací z internetu; telefonování, student telefonické hovory zaznamenává a vyřizuje vzkazy; přijímání, zaznamenávání došlé pošty, příprava pošty k odeslání; obsluha scanneru, kopírky, přístroje na skartování dokumentů (po zácviku) apod.

Pokyny a pravidla pro plnění praxe:

 • Odbornou praxi si žáci zajišťují sami.
 • Žák má možnost konzultovat o odborné praxi s vedoucím odborné praxe v jeho konzultačních hodinách a podle domluvy.
 • Žák, který potřebuje doprovod asistenta po Praze, nebo asistenci na pracovišti jedná s o.p.s. Asistence. Obojí je důležité domlouvat s časovým předstihem.
 • Pokud někdo např. ze zdravotních důvodů nesplní počet požadovaných hodin, musí praxi nahradit o prázdninách nebo dnech volna – vždy podle domluvy.
 • Žáci obdrží od vedoucího praxe PŘEDBĚŽNÉ potvrzení o plnění souvislé odborné praxe a Dohoda o zajištění odborné praxe žáka obchodní školy . Oba dokumenty odevzdají podle stanoveného termínu pro daný školní rok.
 • Žáci ve stanoveném termínu po ukončení praxe odevzdají písemnou zprávu z praxe. 

Při hodnocení žáka z odborné praxe se vychází:

 • z hodnocení aktivity studenta při zajišťování praxe,
 • odevzdané písemné práce z absolvované odborné praxe a její prezentace,
 • dále z potvrzení o absolvované praxi a vyjádření organizace.
 • V neposlední řadě je nutné, aby student splnil praxi v povinném rozsahu (25 hodin).

Potřebné dokumenty:

Zpět  
poslední aktualizace 31.10.2022

nahoru