Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Praxe obchodní škola

 

Na obchodní škole je odborná praxe povinnou součástí studia ve 3. ročníku.

 

Termín praxe pro školní rok 2015/2016:   1.2. – 19.2. 2016

Rozsah praxe: 3 týdny (75 hodin)

Cíle praxe:

 • Získávání konkrétních praktických znalostí a zkušeností žáků v „jejich“ oboru přímo u zaměstnavatele,
 • zvýšení možnosti profesního uplatnění budoucího absolventa,
 • poznat reálné ekonomické prostředí,
 • doplnit vědomosti a dovednosti získané ve výuce,
 • rozvíjet komunikaci, sociální dovednosti atd.

  

Praxe je zaměřená na běžné kancelářské a administrativní činnosti jako jsou např.: přepis dat do počítače; zapisování, řazení písemností do kategorií; tisk a umístění adres na obálky různých formátů; spolupráce při vytváření pozvánek na různá setkání, porady apod.; komunikace pomocí elektronické pošty; vyhledávání a třídění informací z internetu; telefonování, student telefonické hovory zaznamenává a vyřizuje vzkazy; přijímání, zaznamenávání došlé pošty, příprava pošty k odeslání; obsluha scanneru, kopírky, přístroje na skartování dokumentů (po zácviku) apod.

Pokyny a pravidla pro plnění praxe:

 • Odbornou praxi si žáci zajišťují sami. V případě potřeby je možné domluvit spolupráci při vyhledávání praxe s konzultantkami Tranzitního programu o.p.s. Asistence.
 • Žák má možnost konzultovat o odborné praxi s vedoucím odborné praxe v jeho konzultačních hodinách a podle domluvy.
 • Žák, který potřebuje doprovod asistenta po Praze, nebo asistenci na pracovišti jedná s o.p.s. Asistence. Obojí je důležité domlouvat s časovým předstihem, zde – www.asistence.org
 • Pokud někdo např. ze zdravotních důvodů nesplní počet požadovaných hodin, musí praxi nahradit o prázdninách nebo dnech volna – vždy podle domluvy.
 • Žáci obdrží od vedoucího praxe Předběžné potvrzení o plnění odborné praxe a Dohodu o zajištění odborné praxe žáka obchodní školy . Oba dokumenty odevzdají podle stanoveného termínu pro daný školní rok.
 • Žáci ve stanoveném termínu po ukončení praxe odevzdají Zprávu z odborné praxe 

Vedoucí odborné praxe žáků OŠ:

Mgr. Eva Völflová, budova školy, linka 332
Konzultační hodiny: St 13.00 – 14.00 hod., Pá 13.30 – 14.30 hod.  + podle domluvy

 

Při hodnocení žáka z odborné praxe se vychází:

 • z hodnocení aktivity studenta při zajišťování praxe,
 • odevzdané písemné práce z absolvované odborné praxe a její prezentace,
 • dále z potvrzení o absolvované praxi a vyjádření organizace.
 • V neposlední řadě je nutné, aby student splnil praxi v povinném rozsahu (75 hodin).

 

Potřebné dokumenty:

Zpět  
poslední aktualizace 08.09.2015

nahoru