Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

materiály a publikace

PETR KOLÁŘ:
Souhrnná zpráva k 7.7.2004
Materiály a publikace týkající se historie Jedličkova ústavu

Publikace ve fondech knihoven

BAKULE, F.: Naše vodjaniki: Opovedane z škol'noho života. Užhorod 1924.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 9 D 1481, číslo záznamu: [0584925] /

BAKULE, F.; DURDÍKOVÁ, L: Včelí obec. 1937.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 F 11730, číslo záznamu: [0746236] /

BARTOŠ, A.: Papír ve zdobném kreslení. (In: Praktická výchova, 1913).
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 G 4667 /

BARTOŠ, A.: Papír ve zdobném kreslení. (In: Dědictví Komenského, 1913).
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-16008 /

BARTOŠ, A.: Dítě a práce. Praha 1920. (Taktéž in: Pro dítě. Praha 1919).
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 J 4700 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: Knihovna I-289 /15./ /


BARTOŠ, A.: Škola práce. (In: Praktické příručky pro naší školu). Praha 1921.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 G 5571 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-10527 V4, 5 /


BARTOŠ, A.: Škola práce: Praktické příručky pro naší školu, sv. 1.
Statní nakladatelství, Praha 1923.
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-10527, II-10527 V2, 3 /

BARTOŠ, A.: Papír ve zdobném kreslení: Technický kurz pro učitele. 1923.
/ LOK.: KUP Olomouc (sklad), SIG.: S0000187020 /

BARTOŠ, A.: Náš směr: Poznámky o životě a práci dětí Jedličkova ústavu.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze), Praha 1923.
/ LOK: MKP, SIG.: S2129 /
/ LOK.: NK ČR, číslo záznamu: [0931844] /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: V-1683 /


BARTOŠ, A.: Feuilletony vychovatelovy: Cestou k životu. Praha 1923
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 G 6461 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II 8775, II 8775 V2 /


BARTOŠ, A.: Z lásky. Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem ředitele Augustina Bartoše), Praha 1924 (1925).
/ LOK.: NK ČR, SIG.: ? 54 E 4967, 54 E 9441 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-874, II-874 V2 /


BARTOŠ, A.: Feuilletony vychovatelovy: Cestou k životu. (Druhé, opravené vydání) Praha 1924? (1925).
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 F 10113 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-8824, II-8825 /


BARTOŠ, A.: Feuilletony vychovatelovy: Cestou k životu. (Třetí vydání)
Jedličkův ústav pro zmrzačelé, Praha 1925.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 F 17934 (2788/54, U7702/55) /

BARTOŠ, A.: Dětská organisace: Výsledky sociologicko pedagogické.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem ředitele Augustina Bartoše), Praha 1926.
/ LOK.: SVI PedF UK, SIG.: F 84 /
/ LOK.: SPKK, II 2589, II 2589 V2, II2589 V3 /
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 H 5618, 54 G 66002, (3782/57), číslo záznamu: [0930589] /
/ LOK.: KNAV ČR, SIG.: UF 1045, 35148/63 , 20053 Ma / - věnování autora


BARTOŠ, A.; KLÍMA, J.V.: Snahy a práce Jedličkova ústavu pro zmrzačelé v letech 1918-1925.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze), Praha 1926.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 D 4215 /
/ LOK.: AHMP, FOND: BIBL_1267, SIG.: A 1113 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-12713 /


BARTOŠ, A.: Do vzpomínek: Na paměť prof. MUDr. R. Jedličky.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze), Praha 1927.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 K 6611, 54 K 6845 /
/ LOK.: AHMP, FOND: BIBL_1267, SIG.: E 4202 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: I-3174 /


BARTOŠ, A.: Poznámky o životě a práci dětí Jedličkova ústavu. (In: Náš směr: revue pro kreslení a umělecká řemesla.)
Jedličkův ústav pro zmrzačelé, Praha 1929.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 CH 5613 /

BARTOŠ, A.: Škola práce. Státní nakladatelství, Praha 1929 (1921).
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 G 6403 /
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 10527, II 10527V2-V5 /


BARTOŠ, A.: Výchova bezrukých.
Zvláštní otisk z Časopisu lékařů českých, č. 23., roč. 1930. Tiskem Grégr & syn, Praha 1931.
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: V-5783 /

BARTOŠ, A.: Automobil vychovatelem.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem ředitele Augustina Bartoše), Praha 1931.
/ LOK.: KUP Olomouc, SIG.: S0000168533 (KUP) /
/ LOK.: KNAV ČR, SIG.: F 45786 (?F 43786), 18076/61- , 4816 š / - věnování autora
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 G 9095 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-2670, II-2670 V2, II-2670 V3 /


BARTOŠ, A.: Úrazy dětí proudem elektrickým.
Zvláštní otisk z Časopisu lékařů českých, č. 48., roč. 1931. Tiskem Grégr & syn, Praha 1932.
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: V-5784 /

BARTOŠ, A.: Individuální pracovní protézy pro bezruké.
Grégr & syn (Zvláštní tisk), Praha 1932.
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: V-5729 /

BARTOŠ, A.: Na soudě Božím.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem ředitele Augustina Bartoše), Praha (1933) 1934.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 H 8476, 54 F 10390 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: V-546 /


BARTOŠ, A.: I zvířata si pomáhají.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem ředitele Augustina Bartoše), Praha 1934.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: ? 54 CH 1534 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: V 515 /


BARTOŠ, A.: Než bude pozdě: Co s dětmi po obrně ?
Melantrich, Praha 1939.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 H 10565 (I 13283, 643-40)/
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: IV-358 /


BARTOŠ, A.: Neobvyklé psaní.
Jedličkův ústav, Praha 1943.
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 9946, II 9946V2 /
/ LOK.: KNAV ČR, SIG.: F 44365 a,b, 23933/61, 25479/66, 0103041 š / - věnování autora
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 F 14938 (II 22953, 787-43) /


BARTOŠ, A.: Tuláci.
Jedličkův ústav, Praha 1943 (1944).
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 G 20513, číslo záznamu: [0760155], (II 24396),
SIG.: 54 G 20880, číslo záznamu: [0762273] , (II 25273, 609-44) /


BARTOŠ, A.: Honzovo bloudění.
Jedličkův ústav. Praha 1944.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: III 10112 /

BARTOŠOVÁ, T.; BARTOŠ, A.: Metodika vyučování v přípravném ročníku všeobecně vzdělávací školy: Učební text pro III. a IV. ročník pedagogických škol pro vzdělání učitelů národních škol.
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1955.
/ LOK.: SČVK Ústí nad Labem, SIG.: N141432 /
/ LOK.: SVI PedF UK, SIG.: F1322 /
/ LOK.: SPKK-S, SIG.: II-37731 /


CESNAKOVÁ, P.: F. Bakule, profil učitele pomocníka.
Diplomová práce FF UK; vedení doc. Karel Rýdl.
/ LOK.: SVI FF UK, SIG.: Ped, Číslo anotace/abstraktu.: Ped89/47 /

ČÁLEK, F.: První sjezd československého učitelstva.
Sjezdový výbor československé obce učitelské, Praha 1921.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 G 3536, 54 D 5950, číslo záznamu: [0896072] /

DURDÍKOVÁ, L.; FAUCHER, L.: Šarkán : Psychologické obrázky nejmladšího z Bakulovy družiny.
Bakulova družina, Praha-Smíchov 1921.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 H 5063 (? 54 H 50631), U 34727 /

DURDÍKOVÁ, L.: Tuláci.
Bakulův ústav, Praha 1926.
/ LOK.: NK ČR, číslo záznamu: [0543250] /

HRONOVÁ, M.: Historický vývoj ústavní péče o tělesně postiženou mládež v českých zemích v 1. polovině 20. století.
Disertační práce. Olomouc, 1996.
/ LOK.: STK Praha, SIG.: K 57092, MDT 37.018.3-056.26(091)(043), MDT 37-056.26:371(091)(043) /

HURBLUTT, M.E.: Sociální péče o jednotlivce v Praze.
Ministerstvo sociální péče republiky Československé, Praha 1920.
/ LOK.: MKP, SIG.: D10450/3 /

KLÍMA, J.V.: Výchova mrzáků, zvláště vojínů-invalidů ku práci výdělečné.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze), Praha 1916.
/ LOK.: MKP, SIG.: 2P966a /

KUBÍČOVÁ, Z.; KUBÍČE J.: Máme mnoho společného: Integrace tělesně a mentálně postižených žáků, příležitost i odpovědnost.
Tech-market, Praha 1997.
/ LOK.: SPKK, SIG.: V 20353, V 20353V3 /

KUNZOVÁ, J.; VONKOVÁ, H.: Výchova dětí tělesně vadných.
Státní pedagogická knihovna Komenského, Praha 1961.
/ LOK.: SPKK, SIG.: V 12292V2 /

LUDVÍK, F.: Školství pro mládež vyžadující zvláštní péče.
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1954.
/ LOK.: SVI PedF UK, SIG.: F 1217 /
/ LOK.: SPKK, SIG.: I 14558V2 /


LUDVÍK, F.: Dějiny defektologie: Historický nárys péče o mládež vyžadující veřejné ochrany a pomoci.
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1956.
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 39106V2, II 39106V3 /

LUDVÍK, F.: Organizace škol pro mládež vyžadující zvláštní péče.
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1963.
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 53685, II 53685V2 /

NOVÁK, A.: Vyučování řeči ve škole hluchoněmých.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé, Praha 1941 (1942).
/ LOK.: NK ČR, číslo záznamu: [0759096], [0759097] /

PRAŽÁK, F.: Počátky české školy pokusné.
B. Kočí, Praha 1927.
/ LOK.: NK ČR, SIG.: 54 H 7408, 54 J 7728, číslo záznamu: [0581096] /

SPĚVÁČEK, V.: Průkopníci českých pokusných škol.
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978.
/ LOK.: MKP, SIG.: N3640 /

SPIELER, J.: O dětech tvrdošíjných: Jak správně odstraňovat obtíže ve výchově dětí?
Jedličkův ústav, 1943.
/ LOK.: NK ČR, číslo záznamu: [0764054] /

ŠTAMPACH, F.: O štěstí národa: Sociální a zdravotní služba výchovná a školská v ČSR.
Jedličkův ústav, Praha 1947.
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 15393 /

TITZL, B.: Postižený člověk ve společnosti: Hledání počátků.
Pedagogická fakulta UK, Praha 1998.
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 99976, II 99976V2-3 /

TITZL, B.: Postižený člověk ve společnosti: 1.díl: Hledání počátků v prehistorii a starověku.
Univerzita Karlova, Praha 2000.
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 101515, II 101515V2-3 /

Úchylná mládež: Časopis pro výzkum a výchovu mládeže slabomyslné … .
Společnost pro péči o slabomyslné, Praha 1925.
/ LOK.: SPKK, SIG.: II 1518 /

Masaryk a děti.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem ředitele Augustina Bartoše), Praha 1930.
/ LOK.: NK ČR, Jednotky - DK: 100 - 54 H 205579, DK: 211 - I 394670, číslo záznamu: [0741112] /
/ LOK.: KNAV ČR, SIG.: XC 697 b, 32161/62 , š 846 /


Zpráva o činnosti Jedličkova ústavu pro zmrzačelé.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze), Praha 1931.
/ LOK.: SVI PedF UK, SIG.: F 13679 /

Jedličkův ústav 1913 - 1933.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze), Praha 1933.
/ LOK.: NK ČR, číslo záznamu: [0556098] /

Z dětství naší Země.
Jedličkův ústav pro zmrzačelé (nákladem Samosprávy chovanců Jedličkova ústavu), 1934.
/ LOK.: NK ČR, číslo záznamu: [0794413] /

Sborník referátů k 70. výročí trvání Jedličkova ústavu v Praze: Určeno pracovníkům v ÚSP a NV.
SEVT, Praha 1985.
/ LOK.: NK ČR, Jednotky - DK: 215 - SF II 042702,
číslo záznamu: [0019842], SIG.: 54 H 126454 -, I 289707 - /


Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči v České republice: Retrospektiva let 1920-1989.
Český statistický úřad, Praha 1991.
/ LOK.: SVI PedF UK, SIG.: F 28944 /

Školy hlavního města Prahy.
Pražské radniční aktuality, 1997, roč. 1, č.4, s. 8-9.
/ LOK.: MKP, SIG.: F4408/1996-99 /.

HLADKÁ, I.: Jedličkův ústav po pětaosmdesáti letech.
Pražské radniční aktuality, 1998, roč. 2, č.5, s. 10-11.
/ LOK.: MKP, SIG.: F4408/1996-99 /

Rudolf Jedlička.
Večerník Praha, 1999, roč. 9, č. 35, s. 21 (19. února 1999).
/ LOK.: MKP, SIG.: F3764/1992-2 /

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK :

FOND = Katalogizační fond
HES. = Předmětové heslo
LOK. = Lokace knižní jednotky
SIG. = Signatura

KNAV ČR = Knihovna Akademie věd České republiky
KUP = Knihovna University Palackého (Olomouc)
MKP = Městská knihovna Praha
NK ČR = Národní knihovna České republiky (Klementinum)
SČVK = Severočeská vědecká knihovna (Ústí nad Labem)
SPKK = Státní pedagogická knihovna Komenského (Praha)
SPKK-S = Státní pedagogická knihovna Komenského (sklad Stehelčeves)
SVI FF UK = Středisko vědeckých informací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
SVI PedF UK = Středisko vědeckých informací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
poslední aktualizace 26.02.2010

nahoru