Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Fyzioterapie

k.bednarova@jus.cz

Kateřina Bednářová
Fyzioterapeutka
(registrovaný fyzioterapeut s platným „Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“)

Vzdělání: Nástavbové studium na SZŠ obor rehabilitační pracovník (1992), Specializační studium zakončené zkouškou NCONZO Brno (2005)

Kurzy:

 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie
 • Bazální stimulace
 • Míčková facilitace
 • Synergická reflexní terapie
 • Kinezio- Taping
 • Feldenkraisova metoda
 • Bobath koncept (zákl. kurz)
 • Redcord S-E-T (Terapi Master)
 • Canisterapie
 • SM systém 1A, 1B, 1C, 1D

 

m.kordikova@jus.cz  

Bc. Martina Kordíková
Fyzioterapeutka

Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně, obor Fyzioterapie

Kurzy:

 • Kinezio- Taping
 • Kurz pracovníků v sociálních službách
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • PANat se vzduchovými dlahami – základní kurz
 • Rehabilitace ruky – základní kurz
 • SM systém 1A, 1B, 1C, 1D

 

e.maskova@jus.cz  

Eva Mašková
Fyzioterapeutka

Vzdělání: Nástavbové studium na SZŠ obor rehabilitační pracovník (1968)

Kurzy:

 • Reflexní lokomoce dle Vojty
 • Kurz bazální stimulace- základní a nástavbový inovační
 • Míčková facilitace
 • Synergická reflexní terapie
 • Kinezio- Taping
 • Měkké techniky a mobilizace
 • Redcord S-E-T (Terapi Master)

 

k.moravkova@jus.cz  

Kateřina Morávková
Fyzioterapeutka 
(registrovaný fyzioterapeut s platným „Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“)

Vzdělání: Čtyřleté maturitní studium na SZŠ obor rehabilitační pracovník (1990), specializační postgraduální studium obor „Aplikovaná fyzioterapie“ zakončené zkouškou NCONZO Brno (2014)

Kurzy:

 • Certifikovaný kurs Reflexní terapie dle Vojty
 • Reflexní terapie dle vývojové kineziologie
 • Měkké techniky a mobilizace páteře a periferních kloubů
 • Sensomotorika
 • Kurz bazální stimulace - základní a nástavbový inovační
 • Kinezio- Taping
 • Míčková facilitace
 • Škola zad
 • Cvičitel jógy II.třídy

 

m.kubicova@jus.cz  

Mgr. Markéta Kubicová, Dis.
Fyzioterapeutka
(registrovaný fyzioterapeut s platným „Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“)

Vzdělání: FTVS – Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, SZŠ – Nástavbové studium - Diplomovaný fyzioterapeut

Kurzy:

 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie
 • Kurz bazální stimulace - základní a nástavbový inovační
 • Míčková facilitace
 • Synergetická reflexní terapie
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Redcord S-E-T
 • Kinezio- Taping
 • PANat se vzduchovými dlahami – základní kurz
 • SM systém 1A, 1B, 1C, 1D

 

e.sediva@jus.cz  

Eva Šedivá
Fyzioterapeutka
(registrovaný fyzioterapeut s platným „Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“)

Vzdělání: Nástavbové studium na SZŠ obor rehabilitační pracovník (1992), Atestační zkouška v oboru Aplikovaná fyzioterapie s označením specialisty Odborný fyzioterapeut 29. 3. 2011 Praha

Kurzy:

 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, Bazální programy – J. Čápová
 • Klappovo lezení
 • Kurz bazální stimulace- základní a nástavbový inovační
 • Nespecifické mobilizace
 • Míčková facilitace
 • Synergická reflexní terapie
 • Kinezio- Taping
 • Redcord S-E-T (Terapi Master)
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz
 • PANat se vzduchovými dlahami – základní kurz
 • SM systém 1A, 1B, 1C, 1D

 

j.vajruchova@jus.cz  

Bc. Jitka Vajrauchová
Fyzioterapeutka
(registrovaný fyzioterapeut s platným „Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“)

Vzdělání: Nástavbové studium na  SZŠ Hradec Králové, obor rehabilitační pracovník-ukončeno maturitní zkouškou 1992, 2 roky studia psychologie a filozofie na Filozoficko-psychologickém semináři Brno, ukončeno zkouškou z psychologie 1996, bakalářské studium fyzioterapie na Zdravotnické univerzitě-Fakulta zdravotnictví v Bánské Bystrici-obor fyzioterapie (ukončeno státní zkouškou 2013), 1998-Pomaturitní specializační studium-Brno NCONZO, ukončeno atestační zkouškou, specializace v LTV

Kurzy:

 • Kurz reflexní lokomoce dle Vojty
 • Škola jógy, využití jógy ve fyzioterapii
 • Kurz bazální stimulace - základní a nástavbový inovační
 • Terapie skolióz, LTV na neurofyziologickém podkladu, terapie dle Schrotové
 • Synergická reflexní terapie
 • Míčková facilitace
 • Cvičení na míčích, labilních plochách, s overbally
 • Redcord S-E-T (Terapi Master)
 • Bobath koncept u dětí s DMO
 • Měkké techniky a mobilizace
 • Cvičení dle Ludmily Mojžíšové
 • Kinezio- Taping
 • LTV u vertebrogenního algického syndromu
 • PNF (Kabatova metoda)
 • Canisterapie, hipoterapie
 • Sanoterapie I, II
 • Relaxační techniky, Autogenní trénink
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Míčkování II-mobilizace
 • Kurzy alternativních metod: Reiki I,II, Usuiho systém, ošetření meridiánů, energetické ošetření dle Trudi Thali, Dornova metoda, Breussova masáž
 • Manuální lymfodrenáž - certifikovaný kurz MZČR
 • Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest
 • Bosu Rehab
 • Feldenkreisova metoda
 • PANat se vzduchovými dlahami – základní kurz
 • Kraniosakrální terapie
 • Senzomotorická integrace
 • Neurovývojová terapie-Volemanová
 • Propriofoot Concept
 • Základní kurz Bazální stimulace- certifikovaný kurz MZČR
 • Nástavbový kurz Bazální stimulace
 • SM systém, kurzy 1A,1B,1C,1D
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých
 • Skoliózy- kurz A: dle Schrotové a Karského
 • Reflexologie nohy
 • Funkce ruky
 • Fyzioterapie funkce 1- FORMA-FUNKCE-FACILITACE
 • DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE podle KOLÁŘE, KONCEPT ZALOŽENÝ NA VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGII, úroveň: DNS FIT KID
 • PROHLUBUJÍCÍ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE I,II
 • SNOEZELEN- MSE- V TEORII a PRAXI- ZÁKLADNÍ  POJETÍ
 • SNOEZELEN –MSE- ROZŠIŘUJÍCÍ POJETÍ
 • SENZORICKÁ INTEGRACE- ZÁKLADNÍ KURZ pro pomáhající profese

l.suchankova@jus.cz  

Mgr. Lucie Suchánková
Fyzioterapeutka
(registrovaný fyzioterapeut s platným „Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“)

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Tělesné výchovy a sportu, bakalářské studium, obor Fyzioterapie (2006), Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Tělesné výchovy a sportu, magisterské studium, obor Specializace ve zdravotnictví- Fyzioterapie (2009)

Kurzy:

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
 • Bazální stimulace- základní kurz
 • Míčková facilitace pro respirační onemocnění a jiné diagnózy
 • Kinezio- Taping- MKC1
 • Canisterapie
 • SM systém 1A, 1B, 1C, 1D

 

i.vargasova@jus.cz  

Iva Vargasová DiS.
Fyzioterapeutka
(registrovaný fyzioterapeut s platným „Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“)

Vzdělání: VOŠ MILLS v Brandýse nad Labem, obor Fyzioterapie (2004), SZŠ Brno, obor Zdravotní sestra (1986)

Kurzy:

 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie
 • The McKenzie Institute International- Mechanical Diagnosis and Therapy (part A- E)
 • Manuální terapie dle Mojžíšové
 • Terapeutické využití kineziologických tejpů
 • Metodika senzomotorické stimulace- senzomotorika, stabilizace, stabilita
 • Dornova metoda
 • Neinvazivní laserová terapie
 • Hlas a dech ve fyzioterapii
 • SM systém 1A, 1B, 1C, 1D

 

 
 

 

 

 


 
poslední aktualizace 17.04.2023

nahoru