Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

 

         

Suplování

 

Události z Jedle - archiv


 
 
Společné zahájení nového školního roku proběhne 4. 9. 2023 od 8:30 ve velké tělocvičně,
která se nachází v areálu JÚŠ ul. Na Topolce 1/1350.
Budeme se těšit na další společný rok a přejeme klidné závěrečné dny prázdnin.

Proběhl, letos v dešti, interní fotbalový turnaj Kopačky Rudy Jedličky
A jak to dopadlo? Podívejte se do naší Fotogalerie

25. 4. se u nás konala konference Diagnostické dny, kterou tradičně pořádá Somatopedická společnost, tentokrát v úzké spolupráci s Jedlí u příležitosti 110. výročí založení JÚŠ. Díky všem přednášejícím, organizátorům, účastníkům a v neposlední řadě i našim žákům s pedagogy z keramické výroby a knihařských prací za výrobu hezkých dárků! Fotky v naší Fotogalerii
 
6. 5. na hřišti a v okolí naší školy proběhne festival Pojď dál pořádaný kapelou The Tap Tap. Festival Pojď dál 2023 | Vstup zdarma
 
31. 5. se na stejném místě uskuteční Narozeninový den Jedle se spoustou zábavy. Chybět nebude ani dort či jiné dobroty!

 
Článek o historii
Již v prosincovém čísle časopisu Můžeš vyšel článek o historii od našeho kolegy Petra Koláře, ve kterém se dočtete právě i o počátcích Jedle – zde je odkaz na pdf časopisu. MUZES-03_2022-STRANY.pdf
 
Reportáž Českého rozhlasu
Hned několik stanic Českého rozhlasu odvysílalo 1. dubna 2023 následující reportáž. V odkazu si najděte si čas vysílání z 1. 4. v 8 hodin 38 minut a 47 sekund. Celodenní záznamy | Český rozhlas

 

Olympiáda v anglickém jazyce
Ve druhé polovině března se na našich středních školách uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Na prvních příčkách se umístili žáci oboru sociální činnost Tomáš Procházka (třída S2) a Jakub Novotný (třída S2).

Jakub Novotný Jedličkův ústav reprezentoval rovněž v obvodním kole organizovaném pod záštitou Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se umístil na čtvrtém místě ve své kategorii (žáci středních odborných škol).

Všem účastníkům olympiády gratulujeme za jejich nadprůměrný výkon a přejeme jim, aby své dovednosti v anglickém jazyce rozvíjeli nejen v rámci studia, ale taktéž v běžném životě!Společenský ples Jedličkova ústavu a škol

se konal v pátek 24. 3. 2023 v Kongresovém centru na Vyšehradě.

Naši studenti zářili, rodiče byli dojati, učitelé a asistenti hrdí.

Dámy byly půvabné, muži galantní a vše zachytil náš fotograf Ládin - navštivte fotogalerii!Vážení rodiče, v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ředitel školy na den konání školní části přijímacích zkoušek 24. 4. 2023 ředitelské volno pro žáky ZŠ a SŠ.

 
 

Současným klientům sociálních služeb JÚŠ s trvalým bydlištěm v Praze i mimo Prahu nabízíme k dnešnímu dni 13. 4. 2023

 

12 volných míst na letním pobytu v denním stacionáři (17. – 21. 7. 2023).

 

Podat žádost můžete do 30. 4. 2023.

 

 
V lednu 2023 se uskutečnil týdenní pobyt na horách pro část klientů našeho Týdenního stacionáře TAP. Zpráva lyžování lidí z Jedle poblíž Lipna se objevila i v regionálních médiích.

Den otevřených dveří ve středu 1. února -  proběhl tentokrát pouze pro uchazeče o ZŠ a SŠ

 

Na cenu pro dobrovolníka (Hestia) nominována naše Hanka Marková, která vydržela pokračovat, obdržela cenu Křesadlo - Letošní podtitulem je dobrovolnictví okolnostem navzdory.  

Fotky z předávání cen najdete ve fotogalerii

KŘESADLO – cena pro dobrovolníky
Od roku 2001 organizace Hestia oceňuje dobrovolníky za jejich činnost. Jedná se o symbolické poděkování spojené se slavnostním předávání v Primátorské rezidenci. Oceněné vybírá komise složená z lidí z neziskového sektoru, firem a akademické sféry. Hodnotit něco, co se nedá změřit ani zvážit a mezi sebou porovnat se snažíme zobjektivnit relativně velkou komisí (zpravidla hodnotí 15-20 lidí).  Z došlých nominací komise vybírá 10 laureátů. Dobrovolníka nevymezujeme definicí. Důležitější jsou příběhy, kdy je dobrovolnictví prostředkem posunu či změny, ať už z pohledu dobrovolníka, organizace nebo komunity. Dobrovolník se svou činností neobětuje pro vyšší blaho, ale uvědomuje si, co mu dobrovolnictví dává. 

 

1. června - Den dětí byl plný zážitků, dojmů a akcí, což ostatně platí i pro další dny vrcholícího jara. Ranní křest sice drobného, ale zato odvážného Žaludáčka, kterého děti přivítaly v naplněném Divadelním sále s upřímnou radostí, vše odstartoval. Pokračování Žaludáčkových poutí a dobrodružství pocházející z dílny paní učitelky Dolejškové zajisté zaujme malé i větší čtenáře, jež si jej od dnešního dne budou moci vypůjčit též v naší školní knihovně.
Paní učitelce, a tedy mamince tohoto dětského hrdiny, patří velký obdiv a dík za péči, kterou věnovala uspořádání dalšího pokračování a jeho křtu, při němž jsme si poslechli i malou ochutnávku a vyhlásili čtenářskou soutěž s ukončením v příštím týdnu.
 
 
Pomyslnou štafetu oslav převzalo vystoupení kapely Mirai, o jejímž příjezdu štěbetaly i sýkorky v naší budce na kaštanu za školou, ale ani ony do poslední chvíle nevěděly, pro koho se staví pódium na přilehlém hřišti. Známe tóny ještě známějších hudebníků rozpohybovaly dění a na hřišti zavládla skvělá atmosféra. Radost a dojetí na tvářích přítomných jsou nejlepším poděkováním všem, jež se podíleli na organizaci a přípravách této akce. Další fotky můžete shlédnout v naší fotogalerii.

26. května se v Jedli uskutečnily 7. Diagnostické dny spoluorganizované Somatopedickou společností.

Odborného semináře se zúčastnili také studenti ze Střední zdravotnické školy 5.května. Vedle prezentací na různá témata spojená s tělesným postižením měli hosté možnost rovněž nahlédnout, jak to u nás vypadá.


19. 5. Divadlo Kámen uskutečnilo v Jedli workshop pro naše žáky pod vedením španělského lektora Jorge Cortese Moliny.

V návaznosti na tento projekt a představení Dešťová hůl s doteky Norska nás navštívil také pan Arve H. Johansen, český honorární konzul pro severní Norsko. Jedle totiž partnersky podpořila žádost Divadla Kámen pro získání projektové podpory v rámci EEA Grants.

Dvouhodinový workshop byl v duchu hledání vlastního hlasu a těla, fyzického divadla a improvizace.

Zde více fotek ve Fotogalerii


 
 
 
 poslední aktualizace 31.08.2023

nahoru