Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek
 

 
Dny otevřených dveří pro školní rok 2020/2021 - vzhledem k specifické epidemiologické situaci v ČR uspořádá Jedličkův ústav a školy tradiční dny otevřených dveří tentokrát pouze pro zájemce o studium na našich školách (omlouváme se tímto ostatním, kdo by se rádi přišli podívat). Půjde o tyto termíny: 14. října 2020, 2. prosince 2020 a 3. února 2021. Zájemci o návštěvu v uvedených dnech nechť se prosím předem objednají u výchovné poradkyně Evy Völflové (e.volflova@jus.cz ) 241 083 332 nebo u mediálního koordinátora Radka Musílka (r.musilek@jus.cz ) 604 81 34 20.

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ:

Kontaktní spojení pro neodkladné záležitosti v době mimořádných opatření:
241 083 233 – sekretariát JÚŠ
jus@jus.cz
725 857 165 – ředitel JÚŠ
725 842 912 – sekretariát JÚŠ
 
 
 
 
...   Oznámení pro žáky/klienty a rodiče v souvislosti s aktuální situací a k tomu jedna dobrá zpráva
 
...   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ –
Klient sociální služby
Návštěva v JÚŠ
 
...   Zahájení školního roku 2020/2021 - informace pro žáky a rodiče
 
 
...   Důležitá informace, týkající se pozitivního testu na COVID – 19
 
...   K provozu škol JÚŠ do 30. 6. 2020 - informace pro žáky a rodiče  
 
...   Jak budou fungovat naše služby od pondělí 25. května? -
důležité informace pro žáky/klienty 
 
 
 
...   Přijímací řízení - aktuální INFORMACE
 
 
...   Vážení rodiče,
tímto informujeme, že všechny Vaše aktuální žádosti o potvrzení ošetřovného jsou z naší strany se zájemci z vašich řad domluveny a vypořádány. Pokud někdo další budete potřebovat potvrzení, neváhejte nás kontaktovat na jus@jus.cz . Prověření nevyplacení dávky OČR Potřebné informace najdete v předcházejících příspěvcích níže.
Petr Hrubý, ředitel JÚŠ

 
...   Vážení rodiče, ještě k ošetřovnému,
mnozí jste s námi v kontaktu, zde je souhrnná informace.
Průběžně monitorujeme jednotlivé dílčí kroky schvalování změn ve vyplácení OČR.
V současné době je známa podoba po projednání Senátem dne 25.3.2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Po ukončení legislativního procesu podpisem prezidenta ČR předpokládáme, že bude vydán souhrnný materiál (závazný).
V současné době není přesně specifikováno, jakou formou má být doloženo u žáků nad 13 let, že se jedná o mladé lidi s hendikepem.
Na MPSV jsme dle pokynů jejich tel. krizové linky, zaslali písemný dotaz. Věříme, že se vše co nejdříve vyjasní. Pravděpodobně MPSV bude vytvářet nový formulář pro tuto variantu.
Neradi bychom udělali ukvapený krok, který by Vám administrativně zkomplikoval následnou komunikaci s ČSSZ či zaměstnavatelem.
Potvrzené žádosti budeme vyřizovat obratem – jsme na to připraveni.
Děkujeme za pochopení a přejeme klidné dny.
Petr Hrubý, ředitel JÚŠ
 
...   Vážení rodiče našich žáků/klientů,
na základě schválení Vlády ČR ze dne 19. 3.2020 bude docházet ke změně v nároku na Ošetřovné – viz. příloha .
Jakmile bude dokončen legislativní proces (Vládou ČR avizován termín 24.3.2020), budeme potvrzovat Žádosti o ošetřovné.
Potřebné podklady máme připraveny, je ale nutné vyčkat na oficiální schválení, finální nastavení podmínek (v původní návrhu byl avizován limit I.st. PnP, v TZ zmíněna tato podmínka není) pro nárok či patřičného formuláře ze strany MPSV.
 
V případě, že máte zájem o potvrzení, prosíme o zaslání e-mailové zprávy na adresu jus@jus.cz ve formě:
 
Žádám o potvrzení a zaslání „Žádosti o ošetřovné“ na tento mail: ………………………
Jméno + příjmení žáka (klienta)
Kontaktní telefon na Vás (pro zaslání hesla pro otevření souboru); formulář obsahuje rodné číslo nelze zasílat běžným mailem.

 
Děkujeme za pochopení.
Pokud nemáte přístup k emailu, zavolejte, je samozřejmě možné uvést kontaktní adresu a bude zasláno poštou.
 
Základní body tiskové zprávy MPSV ze dne 19.3.2020
Při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení: již vydaná potvrzení jsou v platnosti, není třeba prodlužovat
Při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení
Při péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení z důvodu uzavření zařízení; za podmínky žití ve společné domácnosti 
 
Ošetřovné bude vypláceno po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií.
Po legislativním schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně.
 
Přejeme klidné dny,

Mgr. Petr Hrubý
ředitel
 
 

 
...   Vážení žáci/klienti, rodiče, kolegyně a kolegové,
v úterý 10. března v 15:00 hodin jsme se opět sešli s vedoucími úseků k aktuálnímu stavu, a byť společně vnímáme, že pro vás/nás všechny je stávající situace často velkou komplikací, tak je třeba vyslovit opravdu velké poděkování všem.
Bez ohledu na to, jaké faktické dopady nařízená opatření budou v kontextu všeho dalšího dění ve společnosti na zlepšení situace mít, je třeba sdělit toto:
Kromě poděkování především učitelům, kteří vyřizovali největší rozsah komunikace, a vychovatelům, zdravotním sestrám a všem dalším za jejich návaznou spolupráci při odjezdech, bych chtěl především poděkovat všem vám rodičům za zodpovědný přístup
V tuto chvíli mohu informovat, že máme na všech budovách (včetně MŠ) vše potřebné domluveno, vyřešeno. Vzhledem k tomu, že dopoledne jsme všichni obdrželi první informace o nařízených opatřeních, jedná se o velmi silnou ukázku spolupráce, vážíme si jí.
Věříme, že opatření budou zavedena pouze po nezbytnou dobu, a že se brzy zase sejdeme. 
I za kolegyně a kolegy přeji hodně sil a dobré zdraví, co nejméně stresu, informovat budeme o všem podstatném na webu www.jus.cz.
 
Děkujeme!!!
 
Mgr. Petr Hrubý, ředitel JÚ 
 
 
 
...   Vážení žáci/klienti, rodiče,
vzhledem k dnešnímu oznámení (úterý 10. března) Bezpečnostní rady státu o pozastavení výuky v základních a středních školách Vás informujeme o dalším postupu - viz Pokyn ředitele .
Sledujte tedy naše aktuality na www, a také, prosím, mějte dostupné mobilní telefony, maily.
Děkujeme.
Mgr. Petr Hrubý, ředitel JÚ 
 

 
 Hledáme dobrovolníky, kamarády a společníky pro pestrou paletu činností u dětí, které většinou používají ke svému pohybu nějaký ten vozík.
Občas je potřeba překonat překážku, suplovat ruce či nohy, a proto potřebujeme a vítáme nejen váš fyzický potenciál, ale také vaši snahu, ochotu, nápady i dobrou náladu.
Pokud máte zájem aktivně využít svůj volný čas a chcete se seznámit s novými lidmi, můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolníků:
Klára Falcová
k.falcova@jus.cz
702 186 935
Těšíme se na Vás!


Jedličkův ústav a školy navázal spolupráci s firmou Retela, s.r.o. , která se více než 10 let specializuje na ekologické nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení. Od září 2015 jsme se stali partnerem jejího půlročního neziskového projektu REMOBIL , jehož cílem je nejen osvěta v oblasti ekologicky odpovědného chování, ale také navýšení počtu zrecyklovaných již nepotřebných spotřebičů – v tomto případě mobilních telefonů.
Za každý vybraný telefon v rámci projektu od společnosti Retela, obdrží JÚŠ 10,-Kč. Celkový finanční příspěvek, využijeme na zakoupení speciálního vybavení sloužícího našim žákům a studentům (závěsný transportní systém).
 

 
poslední aktualizace 22.09.2020

nahoru