Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
110 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Nadace JÚ

Nadace Jedličkova ústavu Praha

Se sídlem: Na Topolce 1713/1a, 140 00 Praha 4
Telefon: 241 083 554

Nadace je právnickou osobou, registrovanou Krajským obchodním soudem v Praze dle zákona č. 227/1997 Sb. s identifikačním číslem: 25691872 ode dne 3.9.1998.

Aktualizovaný statut Nadace JÚ Praha byl schválen SR dne 28. 8. 2014 a Nadace JÚ Praha je zaregistrována u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 25.

O činnosti Nadace JÚ rozhoduje 9-ti členná správní rada. Předsedkyně správní rady: Mgr. Taťána Waltrová.

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích , rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace.

Kancelář Nadace JÚ je v přízemí objektu Na Topolce 1.

Webové stránky Nadace JÚ: http://www.nadaceju.cz/
poslední aktualizace 08.10.2019

nahoru
ilustraceilustraceilustraceilustrace