Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Maturitní zkouška 2021 - 2022 

Podzimní termíny MZ:
1.9.2022 DT ČJL
2.9.2022 DT AJ
12.9.2022 písemná práce
13.9.2022 ústní zkouška

Termíny závěrečných zkoušek 2021/2022 - OŠ, KV, KP, PŠ

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2022

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

31. 3. 2022
Odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z ČJL
19. 4. 2022
Odevzdání maturitní práce 
11. 4. 2022
Písemná práce ČJ
20. 4. 2022Písemná práce AJ
2. 5. 2022
Didaktický test AJ
3. 5. 2022
Didaktický test ČJ
16. 5. 2022       Obhajoba maturitní práce (analýza praxe)
17. - 23. 5. 2022  
Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky 
24. 5. 2022 Ústní maturitní zkoušky z ČJL a AJ
25. 5. 2022Ústní maturitní zkouška – profilové předměty
1.9. – 6. 9. 2022
Didaktické testy – podzimní zkušební období (termín bude upřesněn)
1.9. – 20. 9. 2022
Zkoušky profilové – podzimní zkušební období (termín bude upřesněn)

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – povinné a nepovinné zkoušky

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

  • Písemná práce z českého jazyka a literatury
  • Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
  • Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
  • Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
  • Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
  • Ústní zkouška z odborných předmětů před zkušební maturitní komisí (volí se ze tří okruhů): 
  1. okruh: sociální politika, sociální péče, sociální zabezpečení
  2. okruh: psychologie, pedagogika, speciální pedagogika
  3. okruh: ekonomika, právo, veřejné finance

Maturitní zkouška - Český jazyk

Maturitní zkouška - Anglický jazyk  

Praktická maturitní zkouška a maturitní zkouška z odborných předmětů

Hodnocení maturitní práce
poslední aktualizace 06.09.2022

nahoru