Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Maturitní zkouška 2021 - 2022 

Termíny závěrečných zkoušek 2021/2022 - OŠ, KV, KP, PŠ

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2022

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

31. 3. 2022
Odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z ČJL
19. 4. 2022
Odevzdání maturitní práce 
11. 4. 2022
Písemná práce ČJ
20. 4. 2022Písemná práce AJ
2. – 6. 5. 2022
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
16. 5. 2022
Obhajoba maturitní práce (analýza praxe)
17. - 23. 5. 2022         
Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky
24. 5. 2022
Ústní maturitní zkoušky z ČJL a AJ
25. 5. 2022
Ústní maturitní zkouška – profilové předměty

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – povinné a nepovinné zkoušky

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny takto:

  • Písemná práce z českého jazyka a literatury
  • Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
  • Písemná práce z cizího jazyka (anglického nebo německého), pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
  • Ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého) před zkušební maturitní komisí, pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části maturitní zkoušky
  • Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
  • Ústní zkouška z odborných předmětů před zkušební maturitní komisí (volí se ze tří okruhů):

1. okruh: sociální politika, sociální péče, sociální zabezpečení
2. okruh: psychologie, pedagogika, speciální pedagogika
3. okruh: ekonomika, právo, veřejné finance


Maturitní zkouška - Český jazyk

Maturitní zkouška - Anglický jazyk  

Praktická maturitní zkouška a maturitní zkouška z odborných předmětů

Hodnocení maturitní práce
poslední aktualizace 29.11.2021

nahoru