Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Maturitní zkouška 2020 - 2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Více informací zde

Termíny závěrečných zkoušek 2020/2021 - OŠ, KV, KP, PŠ

Termíny maturitních zkoušek – podzim 2021

14.9. PP ČJL
15.9. PP AJ
16.9. ústní zkouška – profilové předměty a AJ

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2021
(úprava k 15. 3. 2021)

do 16. 4. 2021

Odevzdání maturitní práce

30. 4. 2021

Odevzdání seznamu literatury k dobrovolné zkoušce z ČJL

do 30. 4. 2021

Žák písemně informuje ředitele školy, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku

17. 5. 2021

Obhajoba maturitní práce

24. – 26. 5. 2021

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

24. 5. DT AJ
25. 5. DT ČJ

27. – 31. 5. 2021

Možnost podat přihlášku k mimořádnému termínu řediteli školy

Mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény nebo nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT.

27. 5. – 1. 6. 2021

Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky

2. 6. 2021

Ústní maturitní zkoušky z ČJL a AJ

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka je NEPOVINNÁ z rozhodnutí MŠMT ze dne 10. 3. 2021.

3. 6. 2021

Ústní maturitní zkouška – profilové předměty

7. 7. – 9. 7. 2021

Mimořádný termín pro konání didaktických testů společné části v případě karantény pro onemocnění COVID-19

7.7. DT AJ
8.7. DT ČJ


Žáci konající zkoušky v náhradním nebo opravném termínu konají tyto zkoušky za běžných podmínek, (a to včetně písemné práce) - v termínech: PP AJ 20. 4. 2021, PP ČJL 27. 4. 2021.

S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání budou žáci maturitního ročníku vzděláváni pouze v maturitních předmětech. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.

V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.

U předmětů, které byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta.

 

Ústní zkouška z ČJL a AJ

Maturitní práce (analýza praxe) - kritéria
poslední aktualizace 14.09.2021

nahoru