Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 233, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustraceBezbariérové školy JÚŠ
Projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
Pronájmy volných prostor
Výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
Kontakty
100 let Jedličkova ústavu
Fotogalerie
Objednávání jídel
Mapa stránek

Maturitní zkouška 2020 - 2021

Termíny závěrečných zkoušek 2020/2021 - OŠ, KV, KP, PŠ

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2021

8. 4. 2021 – písemná práce ČJL
20. 4. 2021 – písemná práce AJ

3. 5. 2021 – didaktický test AJ
4. 5. 2021 – didaktický test ČJL

Mimořádné termíny DT AJ a ČJL
14. 6. 2021 (AJ)
15. 6. 2021 (ČJL)

13. 5. 2021 – obhajoba maturitních prací (analýza praxe)

25. 5. 2021 – ústní zkouška (ČJL, AJ)
26. 5. 2021 – ústní zkouška z profilových předmětů

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku 2020/2021.
MŠMT provede následující dílčí změny v hodnocení 2. pololetí 2020/2021 a při konání maturitní zkoušky (MZ) v jarním termínu 2021:

Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v termínech:
3. 5. 2021 – DT z AJ
4. 5. 2021 – DT z ČJL
Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut.
Konkrétně:
   • u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
   • u DT z cizího jazyka k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence)

K plošně navýšenému času mají studenti JÚŠ navýšen navíc čas dle doporučení SPC.

Nově je stanoven také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období. K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný způsob může být po dohodě s ředitelem školy považována i e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického podpisu.

Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 bude stanoven s dostatečným časovým odstupem od řádného termínu, a to ve dnech 14., 15. a 16. června 2021. Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s krajskými úřady. Tisk a distribuci zkušební dokumentace zajistí CZVV.
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v rámci konání DT budou zveřejněna MŠMT ve standardním termínu do 31. března 2021.

Profilová část maturitní zkoušky
25. 5. 2021 – ústní zkouška ČJL a AJ
26. 5. 2021 – ústní zkouška z profilových předmětů

V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška. Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

Ti, kdo museli nebo by museli v případě přihlášení se v podzimním zkušebním období 2020 konat v rámci náhradní nebo opravné zkoušky písemnou práci z jazyků, ji budou konat i v jarním zkušebním období 2021 (tj. za předpokladu, že v jejich řádném termínu konání maturitní zkoušky byla písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka povinnou součástí zkoušky společné nebo profilové části). Kritéria hodnocení ústní zkoušky z ČJL a AJ budou zveřejněna na webu školy do konce února.

Maturitní práce s obhajobou
Kritéria hodnocení závěrečné maturitní práce (analýza praxe) budou zveřejněna na webu školy do konce února.

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání budou žáci maturitního ročníku vzděláváni pouze v maturitních předmětech. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.

V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.

U předmětů, které byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta.

 

Ústní zkouška z ČJL a AJ

Maturitní práce (analýza praxe) - kritéria
poslední aktualizace 02.03.2021

nahoru