Jedličkův ústav a školy ilustrace Jedličkův ústav a školy – kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. logo Praha
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2,
tel.: 241 083 100, e-mail: jus@jus.cz, IČO: 70 87 31 60
ilustraceO nás
ilustraceAktuality z Jedle
ilustraceNaše služby
ilustracebezbariérové školy JÚŠ
projekty a pravidelné aktivity
Centrum služeb Vyšehrad
pronájmy volných prostor
výběrová řízení a pracovní příležitosti
Podporují nás
kontakty
100 let Jedličkova ústavu
fotogalerie
Objednávání jídel
mapa stránek

Další služby

 

Program Samostatné bydlení (nácvikové bydlení)

Cílová skupina: Mladí plnoletí lidé zejména s tělesným postižením Kapacita. 10 lůžek

Uživatel této služby má možnost jeden školní rok bydlet v garsoniéře v novém pavilonu v areálu JÚŠ. Garsoniéra má jen nezbytné základní vybavení. Může si vyzkoušet a učit se zvládat činnosti denního života, organizovat si svoji domácnost. Může si domluvit poskytování dalších služeb (strava v jídelně JÚŠ, úklid, aj.). Důraz je kladen na vlastní aktivitu. Průvodce touto službou – sociální pracovník JÚŠ – s uživatelem služby domlouvá vše potřebné a ve vhodné míře jej vede a podporuje. Cílem i tohoto programu je posilovat kompetence mladého člověka k samostatnému životu v běžných podmínkách v co největší míře vzhledem ke zdravotnímu stavu každého klienta.

 

Konzultační pobyty pro rodiny s dětmi. 

Cílová skupina: rodina s dítětem s postižením. Klienty jsou v tomto programu děti se specifickými potřebami/zdravotním postižením, jejich rodiče, případně sourozenci.
Kapacita: 2 garsoniéry
Týdenní pobyty ve dvou garsonkách nového pavilonu v areálu JÚŠ umožní rodině s dětmi konzultovat své potřeby s odborníky z JÚŠ, nastavit optimální rehabilitační program a pod vedením odborných pracovníků JÚŠ potřebné aktivity nacvičit. Pobyty nabízíme opakovaně (nejčastěji po roce) s možností korekce a rozvíjení individuálního rehabilitačního plánu. Někteří dětští klienti z tohoto programu se mohou stát časem žáky našich speciálních škol.
Organizačně rehabilitační pobyty zajišťuje koordinátor pobytů, rodinám jsou dle potřeby k dispozici ostatní odborníci JÚŠ.

Nabízíme:

 • fyzioterapie, návrh kompenzačních pomůcek 
 • ergoterapie (posouzení samostatnosti a soběstačnosti) 
 • sociální a právní poradenství 
 • konzultace s rehabilitačním lékařem 
 • konzultace s pediatrem 
 • konzultace se speciálním pedagogem 
 • neurologická konzultace 
 • psychologická konzultace 
 • logopedická konzultace
  doplňkově: 
 • plavání 
 • vodoléčba 
 • kroužky 
 • sportovní klub 
 • dílny 

Před začátkem pobytu si vyberete aktivity, o které máte se svým dítětem zájem a program pobytu tak společně předem naplánujeme. Podle aktuálních potřeb a s ohledem na naše kapacitní možnosti je možné obsah rehabilitačního pobytu v jeho průběhu doplňovat a upravovat. Součástí pobytu je zajištění ubytování v našem areálu v dvougarsonkách, které jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou vč. lednice, mikrovlnky a varné konvice. Dále nabízíme možnost celodenního stravování v naší jídelně.

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku pobytů Veroniku Sedmíkovou na tel. 241 083 567 nebo emailu v.sedmikova@jus.cz  

 

 

 
poslední aktualizace 14.03.2017

nahoru